Verslag algemene ledenvergadering 19-11-2018

Goirle 20-11-2018

Verslag algemene ledenvergadering 19-11-2018 in Amarant gebouw.

Anjo opent de vergadering en stelt zich voor als nieuwe voorzitter ,sinds 2 weken heeft hij het voorzitterschap van Victor overgenomen.
Omdat wethouder Schellekens(Bert) nog onderweg is worden eerst de algemene meededelingen gedaan:
Hans verhaalt over Klooster en minder validen pad,Victor over congres van vrijdag j.l. in het Provincie huis te den Bosch, geode voordrachten, en boek werd aan deelnemers uitgereikt, Bloeiende natuur in Brabant.
Marlies de Veth stelt zich voor , ze is initiatiefnemer van Natuurlab.
Rob geeft toelichting op bericht van komenkap bij zuidrand, zeker nog geen bomenkap in deze fase.
Om 20.30
Bert Schellekens arriveert en geeft aan dat er voor het nieuwe college twee hoofd thema,s zijn , Dienstbaarheid en Duurzaamheid. Voor Bert is dit zijn eerste bestuurlijke functie en bestuurstaak.
Hij komt zelf uit Goirle en is blij met de natuur om Goirle heen.Hij verwacht input van het B team bij projecten , waar moeten de accenten gelegd worden.?
Han geeft aan dat duurzaamheid niet verwart mag worden met biodiversiteit.
Er is een milieubeleidsplan maar dat moet in een groter kader worden geplaatst.
Vanuit het B team worden meerdere voorbeelden genoemd waarbij de samenwerking met de gemeente moeizaam is verlopen, en geeft het voorstel om een stadsecoloog in dienst te nemen evt in combinatie met omliggende gemeenten.
Kennis bij ambtenaren ontbreekt en vaak blijkt communicatie en prioriteit van de gemeente anders te liggen. Goirle heeft een mooie omgeving en wat is er mooier om dat door te geven. Harrie vraagt wat de ambitie in dit kader van de gemeente is en de strategie die daar bij kan passen want natuur kan ook nuttig zijn voor de gemeente, bedrijven willen zich vestigen in “ groene “ gemeenten.
In 2010 is er een convenant gesloten tussen de gemeente en het B team ,echter de uitvoering is in een la blijven liggen. Victor geeft als voorbeeld het artikel van Robert Kwak : Op weg naar een basiskwaliteit van de natuur. Beleidsmatig moet er een vertaalslag gemaakt komen.
Als besluit geeft Bert aan graag samen te willen werken met B team maar dat zeker niet alle ambities waargemaakt kunnen en zullen worden.
Anjo stelt voor om in December vervolg afspraak te maken op het Gemeentehuis met de wethouder en de betrokken ambtenaren en een deel van het bestuur.
Na een korte pause wordt afscheid genomen van Victor als jarenlange voorzitter van het B team en Jan Heesters spreekt hem toe, daarbij memorerend aan de oprichting van het B team in 2009. Harrie bied namens het bestuur een deel van het cadeau aan in de vorm van ingelijste oude kaarten van Goirle en Tilburg, dit zal nog worden aangevuld naar A3 formaat.
Tevens krijgt Victor een fles goede rode wijn aangeboden door Jan ,verpakt in een ecologische koker van dun hout, Victor blijft nog graag bestuurslid.
Rondvraag : Jaap over bomen inventarisatie, Han en Hans hebben al twee wijken gedaan echter we gaan dit niet pro deo voor de gemeente doen,: nieuwsbrief komt eind December, Nel vraagt om bijdragen. Anneke complimenteer kennis en
motivatie van het team en meldt dat buitengebied niet in boom-inventarisatie is meegenomen. Marlies bedankt vrijwilligers die Natuurlab hebben ondersteunt.
Einde vergadering 22.10