Voorjaarsevenement 18 april | Vlinderkastjes

Vlinder zoekt woning!
Gedurende het jaar zien we meerdere soorten vlinders die opzoek zijn naar voedsel en onderdak in onze tuinen en plantsoenen. Sommige vlinders komen met de koude en warme fronten naar Goirle toe gevlogen om hier te paren, eitjes te leggen en uiteindelijk te sterven. De rupsen verpoppen zich tot vlinder en zullen in het najaar met de koude golf (vorst) weer naar een warm land gaan om daar te overwinteren en vervolgens in het voorjaar weer terug te keren naar onze tuinen. Dag- en nachtvlinders zoeken beschutting voor koude, warme of natte dagen maar zoeken ook beschutting voor rovers. Deze beschutting vinden ze in spleten, kieren, schuurtjes of onder houtstapels. Maar vlinders kruipen ook graag in een vlinderhuisje. In dit huisje schuilen de vlinders, maar ook andere insecten (in de winter), tot dat de regenbui voorbij is, het warm genoeg is om weer verder te trekken. Sommige vlindersoorten overwinteren in Nederland en zullen dit in het vlinderhuisje doen. Er zijn namelijk ook vlinders die in de winter als vlinder overwinteren. Ze zijn dan dankbaar voor een overwinteringsplaats.

De vlinders leven van de nectar die de bloemen, struiken of bomen geven. Vlinders zullen uw tuin dus bezoeken als er ook iets te halen is. Om (meer) vlinders in de tuin te krijgen moet u denken aan het planten van een vlinderstruik, hemelsleutel, ijzerhard, winterheide, sneeuwbal (viburnum), judaspenning, lavendel, herfstaster, klimop, fruitbomen of –struiken. Het is een genot om de vlinders in uw tuin te zien fladderen van plant naar plant. U kunt ze ook helpen met suikerwater of rottend fruit waar ze smullen van de natuurlijke suikers die vrijkomen. Zonnestralen bieden de dagvlinders energie, uw ziet de vlinder met opengeslagen vleugels de zonnewarme opslaan. Zodra de vlinder opgewarmd is zal het verder vliegen.

Dit voorjaar geeft de werkgroep Groener Goirle een vlinderhuis weg. Dit om de vlinders en insecten een onderdak te bieden in uw tuin. Het vlinderhuis is op inschrijven te verkrijgen en af te halen tijdens het Voorjaarsevent op 18 april in de Heemtuin, Nieuwe Rielseweg. De vlinderhuisjes zijn gemaakt door de bewoners van het Verpleeg St.Elisabeth. U kunt zich inschrijven via de website van het Biodiversiteitteam Goirle – Riel. Bij het afhalen ontvangt u meer informatie over het plaatsen van het vlinderhuisje. Middels het uitreiken van de vlinderhuisjes probeert de werkgroep Groener Goirle, onderdeel van het Biodiversiteitteam Goirle –Riel, meer vlinders bescherming en onderdak te bieden in uw groene tuin.

Bestelformulier: