bestuur samenstelling stichting Biodiversiteit Goirle-Riel

Per 1 november 2018 is het bestuur samengesteld uit:

Anjo Roorda Voorzitter
Jan Hes Secretaris
Harrie Vissers Penningmeester
Rob van Dijk Lid
Hans van der Schoot Lid
Victor Retel Helmrich Lid
Jan Heesters Lid

Veranderingen en toevoegingen van het bestuur zijn aan de Kamer van Koophandel doorgegeven.