Het belang van biodiversiteit

Biodiversiteit is in feite de verscheidenheid in de natuur van milieus, levensvormen, soorten en verbanden. Deze variatie en de daarmee verbonden relaties tussen de organismen zorgt voor stabiliteit van ons bestaan op deze planeet. Biodiversiteit is belangrijker dan je misschien zou denken. Door biodiversiteit hebben we landbouw, om maar eens wat te noemen. Meer dan veertig procent van de medicijnen tegen kanker komen voort uit de natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen dat we kunnen bestaan.

De menselijke invloed op de condities van het leven op deze aarde is enorm groot. Denk maar aan de verstedelijking met de daarbij horende infrastructuur, grondstoffenwinning, uitstoot van CO2 en ammoniak en de bergen afval in de zeeën. Het effect hiervan is dat evolutionair ontstane relaties tussen soorten deels of in hun geheel worden verbroken. Dit leidt in veel gevallen tot verdwijning van soorten en verval van levensmilieus.

Zo wijzen steeds meer wetenschappers op de keerzijde van de intensieve landbouw. Door het hoge gebruik van kunstmest (er is aardolie nodig om dat te produceren) en door de op fossiele brandstoffen gedreven machines en vervoer, is de landbouw op dit moment verantwoordelijk voor zo’n dertig procent van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zorgt het verbouwen van diervoeder (soja) op de plaatsen waar het regenwoud werd gekapt voor het afnemen van het mondiale vermogen om die broeikasgassen op te nemen.

Zo’n honderd planten- en dierensoorten verdwijnen elk jaar wereldwijd door verlies van biodiversiteit.