Meld je aan voor 'Meet je Landschap' in Goirle - vrijdag 31 mei om 10.00 uur

Meld je aan voor 'Meet je Landschap' in Goirle - vrijdag 31 mei om 10.00 uur
De Leij aan de Oostkant van Goirle, het beekdal, de flanken en uitlopers in het aangrenzende bosgebied

Beste mensen,

Voor weidevogels is het beekdal van de Oude en Nieuwe Leij belangrijk. Daarom vind ik het in kaart brengen van de kwaliteit van het landschap een nuttige stap naar beter beheer en bescherming. Onderstaande uitnodiging om aan het project Meet je Landschap deel te nemen beveel ik daarom van harte aan.

Graag zie ik je vrijdag 31 mei om 10.00 in de raadzaal van het gemeentehuis Goirle.

Vriendelijke groet,

Victor Retel Helmrich


Uitnodiging Startbijeenkomst Goirle


Beste geadresseerde,

Vorig jaar stonden we in het landschap om dat te beoordelen op Basiskwaliteit Natuur (BKN): erg geslaagde evenementen in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk! Zo deden we daarvan enthousiast verslag in Goirles Belang.

Velen van jullie waren (ook) bij de startbijeenkomst in Hilvarenbeek, waar de pilot BKN van Vogelbescherming Nederland met workshops de aftrap kreeg. Hoe we dat deden heeft landelijk indruk gemaakt en heeft vele deuren geopend bij soortenorganisaties en overheden.

Startbijeenkomst Pilot Basiskwaliteit Natuur, Hilvarenbeek juli 2023

Daardoor kunnen we nu verdere stappen zetten, waarvoor we jou graag uitnodigen! Aan het eind van dit bericht staat het mailadres waarop je je kunt aanmelden. Stonden we vorig jaar met pen en papier langs de velden, inmiddels is een app 'Meet je landschap' ontwikkeld waarmee we kenmerkende landschapselementen kunnen registreren als rietsloten, wilgenstruwelen, heggen, solitaire bomen etc. Een kwestie van aanklikken: de landschapselementen worden in de kaart geplaatst. Zie bijvoorbeeld Landschap Erfgoed Utrecht.

Het idee is nu tweeledig: (1) met vrijwilligers (jullie, graag!) gaan we op een concrete plek in Goirle (later ook Hilvarenbeek en Oisterwijk) het landschap in kaart brengen en (2) over diezelfde plek gaan we, geholpen door jullie groeiende data, in gesprek met heel uiteenlopende partijen: hoe kunnen we hier de Basiskwaliteit voor Natuur, en daarmee de biodiversiteit, verbeteren?

We werken hierin nauw samen met onder meer Brabants Landschap, dat de door ons in kaart gebracht landschap na vijf jaar opnieuw gaat meten: wat is veranderd. Aan ons om verbetering te bewerkstelligen. Intussen kijkt zelfs het ministerie van LNV mee hoe we dit doen..!

We nodigen je uit om mee te doen, namelijk in de startbijeenkomst in de raadszaal in Goirle, vrijdagochtend 31 mei 10.00 uur! Na koffie en instructie van Mark Benders, Brabants Landschap, gaan we op de fiets naar het terrein om met de app een start te maken. Later aanhaken is zeker mogelijk (het landschap in kaart brengen is niet ineens gedaan) maar samen beginnen heeft veel meerwaarde. Bijgaand het ingetekende gebied; onderaan de mail een korte toelichting.

Laat je weten dat je komt? Graag een mailtje naar: aroorda@live.nl. Doe dat vlot als je wilt, dan rekenen we met je. Vragen kan je ook kwijt via dat mailadres. Vooraf krijg je per mail nog bevestiging en informatie. Kan je niet erbij zijn, meld het dan via dit mailadres als je mogelijk later wilt aansluiten of tenminste op de hoogte wilt blijven.

Hartelijke groet, namens het GHO-brede Initiatief Basiskwaliteit Natuur,

Anjo Roorda


De Leij aan de Oostkant van Goirle, het beekdal, de flanken en uitlopers in het aangrenzende bosgebied


Vanuit zijn oorsprong in Belgiƫ baande dit stroompje een weg door de uitgestrekt heidevelden Overheide die nu uit bos bestaat. Ter hoogte van Goirle werden de leijoevers door de landbouw kleinschalig geƫxploiteerd voor hak- en geriefhout. Ook werd er turf gestoken. Grote delen, m.n. in het N.O. deel waren rond 1900 ontoegankelijk. Het was er het gehele jaar zompig en dichtbegroeid.

Nu is het dal als open zone tussen de bebouwing van Goirle en de bossen van de Beekse Heide en Gorp en Rovert nog een herkenbare landschappelijke eenheid. Het is in agrarisch gebruik van melkveehouderijen. Snijgras, mais en aardappelen zijn de producten die er worden verbouwd.

Er liggen kleine hooilanden en schraallanden die in beheer zijn van Brabants Landschap. Op die terreinen zijn o.a. Blauwborst, Rietgors, Bosrietzanger, Kleine karekiet en Rietzanger waargenomen.

Ecologisch is het gebied van belang voor weidevogels inc. de wulp en akkervogels als patrijs, kwartel en gele kwikstaart. Zij komen nog in het agrarische gebied voor maar staan onder druk van het grondgebruik en beheer.