Privacyverklaring

Privacyverklaring
Photo by Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Om te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebben we ons als stichting te houden aan bepaalde richtlijnen. Hier volgt een korte uitleg over hoe we als stichting omgaan met jouw persoonsgegevens.

Voor communicatie over onze doelen en activiteiten is het nodig dat we in ieder geval beschikken over deze persoonsgegevens van onze vrijwilligers/donateurs: naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. De toegang tot deze gegevens beperkt zich tot de bestuursleden en de website beheerder van de stichting. De gegevens staan te allen tijde in een beveiligde computeromgeving en zullen niet voor andere toepassingen worden gebruikt of worden gedeeld met derden.

De volledige tekst van onze privacyverklaring vind je hier: