Algemene vergadering 4 juni 2018

Goirle 5-06-2018

Verslag alg .vergadering B team 4-06-2018 , Amarant gebouw. Aanvang 20.20
14 leden aanwezig.
De volgende punten zijn aan de orde gekomen:
Vacature Annemiek van Beek, gemeente Goirle nog niet ingevuld(aanspreekpunt van B team)
Benaderd voor opvolgen Victor, -Henk v Boxtel en Harry vd Ven, geen resultaat gehad. Rondgedeeld wordt tekst die in GB zal worden geplaatst, werven nieuwe voorzitter.
Plan B, kleine cie. om voorzitter te zoeken, (Han,Rob, Anneke.)
Inzaai mengsel wordt door Floris beschikbaar gesteld , echter nu te laat om in te zaaien, wellicht najaar of anders 2019.
Dit jaar geen goed resultaat van noeste arbeid, volgend jaar anders opzetten.
Filosofieavond: plan onder leiding van Peer v Elshout kan in bibliotheek plaatsvinden, definitieve datum nog vast te leggen! (Victor en Han) Wel ook openbaar bekend maken en meer ruchtbaarheid aan geven.(posters.folders)
Groen Goirle, Han geeft toelichting:
22 sept 2018 vervolg actie in de Tuin, 10.30 tot 15.00, nog vrijwilligers gezocht die informative aan bezoekers willen geven. Anneke en Jan Heesters zullen advies geven over vroegbloeiende bollen.
30 juni 1e Kinder natuur lab onder leiding van Marlies de Vet(h) in groene Bos rondom de werkschuur, 7-12 jarigen uit Riel /Goirle
Ook hier nog vrijwilligers gezocht om groene bos kindvriendelijk te maken en kennis over te dragen. Tijdstip??
Niemand van de aanwezigen is op de informative avond van de Gemeente geweest over zonnepanelen en windmolens.
Advies B team: geen zonnepanelen op akkers , en geen windmolens op daarvoor niet geschikte plaatsen. Voorstel om brief naar nieuwe gemeente bestuur op te stellen met ook aangeven van alternatieven.(Victor,Rob,Jan)
Fietspad Regte Heide krijgt vervolg met nieuw gesprek 12 juni, Victor aanwezig.
Zwaluw wand bij Surfplas, lijkt goede kans te maken in samenwerking met Gemeente, wordt vervolgd , ook qua budget en vrijwilligers kosten, 15 euro per uur.
Zwaluw toren , is nu bij Gemeente, afdeling ontwikkeling, financiering op dit moment 11000 euro vrijgekomen.
Nieuwkerk: beroepzaak loopt met inschakelen advocaat, 12 juli 1e zitting.
Er wordt door meerdere leden forse toename van verkeer gesignaleerd en waar is de handhaving door de Gemeente? Is er wel plaats voor horeca in stiltegebied,waarom vergunning in een kwetsbaar gebied?
Fokmast, uitgebreid verslag gestaan in GB, lijkt toch vooral de vorm en niet om de inhoud te gaan.Er staat een verslag op de Gemeente site.
Volgens indirekte informatie ,moet waterpijl Poppelse Ley 30 tot 70 cm omhoog om weer nat gebied te creeren, heeft veel consequenties voor regio, is dat wel genoeg in kaart gebracht? Harry stelt voor om er een openbare zitting van te maken waarbij de Gemeente toelichting kan geven, aan te vragen door bestuur B- team.
Rondvraag: Anneke : Japanse Duizendknoop, verdelgen waarmee? En hoe
Ed Theunissen is daarmee bezig, Victor geeft volgende site op:
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=24379

Voor de veld excursie van 26 juni , bijenknooppunt ,hebben zich opgegeven Nel, Joost vd Eerenbeemt, (mogelijk nieuw lid.)

Na de vergadering volgt een boeiend verhaal van Loek Hilgers over Schaapherders en Heide boerderijen. Gesloten kringloop system.
Voorbeelden van dit Heide landbouw systeem / beheer dmv begrazing met schapen zijn :
Serra de Estrella in Portugal, Luneberger Heide ,Hof Tutsberg,en deel van Lake District.
Stichting heideboerderijen kan een aanzet zijn om in Nederland dit project vorm te geven. Financiering blijft lastig.

Einde vergadering 22.20