Algemene vergadering 19 november 2018

Goirle 20-11-2018

Verslag algemene vergadering 19-11-2018 in Amarant gebouw Molenpark Goirle.

Anjo Roorda opent de vergadering en stelt zich voor als nieuwe voorzitter ,sinds 2 weken heeft hij het voorzitterschap van Victor overgenomen.
Omdat wethouder Schellekens(Bert) nog onderweg is worden eerst de algemene meededelingen gedaan:
Hans verhaalt over Klooster Nieuwkerk en Regte Heide minder-validen pad.
Victor over jaarcongres van vrijdag j.l. in het Provincie huis te den Bosch, goede voordrachten, en boek werd ter laatse aan deelnemers uitgereikt, Bloeiende natuur in Brabant.
Marlies de Vet stelt zich voor , ze is initiatiefnemer van Natuurlab.
Rob geeft toelichting op bericht van aangekondigde bomenkap bij zuidrand, zeker komt nog geen bomenkap in deze fase.
Om 20.30
Bert Schellekens arriveert en geeft aan dat er voor het nieuwe college twee hoofd thema,s zijn , Dienstbaarheid en Duurzaamheid. Voor Bert is dit zijn eerste bestuurlijke functie en bestuurstaak.
Hij komt zelf uit Goirle en is blij met de natuur rondom Goirle.Hij verwacht input van het B team bij projecten , waar moeten de accenten gelegd worden.?
Ook “laaghangend fruit” kan belangrijk zijn om in deze coalitie periode te plukken.(voor beide partijen)
Han geeft aan dat duurzaamheid niet verward mag worden met biodiversiteit.
Er is een milieubeleidsplan maar dat moet in een groter kader worden geplaatst.
Vanuit het B team worden meerdere voorbeelden genoemd waarbij de samenwerking met de gemeente moeizaam is verlopen, en doet het voorstel om een stadsecoloog in dienst te nemen ,evt in combinatie met omliggende gemeenten, Hilvarenbeek, Gilze –Rijen, Oisterwijk.
Kennis over biodiversiteit bij ambtenaren ontbreekt en vaak blijkt communicatie en de prioriteiten van de gemeente elders te liggen.
Goirle heeft een mooie omgeving en wat is er mooier om dat door te geven. Harrie vraagt wat de ambitie in dit kader van de gemeente is en de strategie die daar bij kan passen want natuur kan ook nuttig zijn voor de gemeente, bedrijven willen zich vestigen in “ groene “ gemeenten” .
De kans om een stip op de horizon zetten en beleid op te maken voor langere periode.
In 2010 is er een convenant gesloten tussen de gemeente en het B team ,echter de uitvoering is in een la blijven liggen. Victor geeft als voorbeeld het artikel van Robert Kwak : Op weg naar een basiskwaliteit van de natuur. Beleidsmatig moet er wel een vertaalslag gemaakt worden.
Als besluit geeft Bert aan graag samen te willen werken met B team maar dat zeker niet alle ambities waargemaakt kunnen en zullen worden.
Anjo stelt voor om in December een vervolg afspraak te maken op het gemeentehuis met de wethouder en de betrokken ambtenaren en een deel van het bestuur B team. Hierna nemen we afscheid van Bert Schellekens.
Na een korte pauze wordt stilgestaan bij het jarenlange voorzitterschap van het B team door Victor , niet alleen voorzitter ook oprichter en aanjager van het B team , Jan Heesters spreekt hem als mede oprichter en lid van het eerste uur toe, daarbij memorerend aan de oprichting van het B team in 2009. Harrie biedt namens het bestuur een deel van het cadeau aan in de vorm van ingelijste oude kaarten van Goirle en Tilburg, dit zal nog worden aangevuld naar A3 formaat.
Tevens krijgt Victor een fles goede rode wijn aangeboden door Jan ,verpakt in een ecologische koker van dun blank hout, Victor heeft deze loftuiting niet zien aankomen en geeft aan nog graag bestuurslid te blijven.
Rondvraag : Jaap over bomen inventarisatie, Han en Hans hebben al twee wijken gedaan echter we gaan dit niet pro deo voor de gemeente doen mede omdat het veel tijd kost en dit niet een primaire taak is van het B Team,: nieuwsbrief komt eind December, Nel vraagt om bijdragen. Anneke complimenteert voor de kennis en motivatie in het team en meldt dat het buitengebied niet in boom-inventarisatie is meegenomen. Marlies bedankt vrijwilligers die Natuurlab hebben ondersteunt. met name bij de werkschuur in Riel.

Einde vergadering 22.20