Artikel BD: 'Houden uil, marter en bunzing de bouw van 705 woningen in Goirle nog tegen?'

Artikel BD: 'Houden uil, marter en bunzing de bouw van 705 woningen in Goirle nog tegen?'
Bron: Brabants Dagblad 21-10-2023

Vandaag verscheen in het Brabants Dagblad dit artikel over het plan Bakertand. Namens het bestuur van het Biodiversiteitsteam geeft Rob van Dijk hier een toelichting.

Als stichting hebben we beroep aangetekend op het punt dat voor de genoemde soorten geen ontheffing is verleend, waarbij gemeente Goirle en ontwikkelaar stellen dat het bevoegd gezag (de provincie) deze nog zal verlenen. In het plan is onvoldoende rekening gehouden met deze soorten. Er ligt aan de noordzijde tegen de snelweg wel een natuurzone, maar deze wordt straks niet verbonden voor deze soorten maar juist een eiland aan alle kanten omringd door snelweg en woonwijk. Wij hebben al diverse keren aangedrongen op inrichtingsalternatieven maar die zijn niet opgepakt door de ontwikkelaar.