Basis vogelcursus geniet grote belangstelling

Basis vogelcursus geniet grote belangstelling

Voor iedereen die graag meer van de natuur wil weten is de Stichting Biodiversiteit Goirle, dit jaar voor het eerst, een cursus gestart met een basiscursus over vogels. Naast het herkennen van de verschillende soorten wordt hierin veel aandacht besteed aan de leefomgeving van vogels.

Eerste les gestart

De belangstelling voor de cursus bleek groter dan er ruimte voor beschikbaar was zodat een vervolgcursus waarschijnlijk is. De eerste les werd op maandag 13 februari voor een 20-tal amateurvogelaars in de dop gestart. Na de opening door de secretaris van de stichting werd uitleg gegeven over het steeds populair wordende fenomeen ‘Vogelskijken’ en wat daar allemaal voor nodig is. De les bestond uit het herkennen van een aantal tuin- en parkvogels op hun uiterlijk, zang en gedrag. De bedoeling is dat de deelnemers na afloop van vijf lessen en vijf excursies tenminste twintig soorten op naam weten te brengen in het veld.

Veldexcursie

De zaterdagochtend volgend op de theorieavond werd de eerste praktijkles gegeven in het veld. Vanaf de Vennenweg in Goirle werd een wandeling langs tuinen en door bosjes gelopen om onder leiding van twee gidsen in alle rust vogels op te sporen, ze te zien en te beluisteren. Ondanks het grijze weer en iets te veel wind werden interessante waarnemingen gedaan van z.g.n. standvogels als kool- en pimpelmees, merel, roodborst, boomklever, bonte specht maar ook doortrekkende soorten als koperwiek en vuurgoudhaan. De volgende les vindt op 27 februari plaats.