Begin van de Herfst

Begin van de Herfst

Wat begon als een aardig voorstel van de gemeente Goirle ontaarde uiteindelijk in een rigoureuze bomenkap in het bos van Boschkens-West, tussen de Sporenring en de Dr Keyzerlaan. De firma Weijtmans , boomrooierij uit Udenhout, organiseerde op zondag 26 juni 2022 een bos-café (bijzondere naam voor een “rijdende” boomstam waar koffie op werd geserveerd).

Er waren uit de Boschkens 20 belangstellenden aanwezig, niet duidelijk werd welke omwonenden wel en welke geen uitnodiging hadden gekregen. Op het karrepad bij de ingang van de Dr Keyzerlaan werd om 09.30 verzameld en uitleg gegeven door een boomdeskundige, ingehuurd door firma Weijtmans die het doel van het kappen als onderhoud omschreef en noodzakelijk om het bos toekomstbestendig te maken.

Het onderhoud was 10 jaar geleden voor het laatst gedaan dus nu was dat weer nodig. Welke criteria daaraan dan ten grondslag lagen werd niet aangegeven.
Voor dit onderhoud wordt door de gemeente de term “dunnen” gebruikt waardoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd door de gemeente zelf en ook geen herplantplicht geldt. Een uitzondering dus die veel vrijheden in zich bergt.

De bomen hoofdman liep met een oranje spuitbus in de hand en begon op bomen merktekens te spuiten die volgens hem voor kap in aanmerking kwamen. Meerdere bomen hadden al een oranje stip , dus vooraf aan de rondleiding geblest. Op mijn vraag waarom ook gezond ogende vitale bomen een bles kregen werd geantwoord : beter voor de andere bomen, terwijl dit bos al minstens 70 jaar bestaat en een natuurlijke selectie al heeft plaatsgevonden. Ik loop in dit bos al sinds 15 jaar elke dag met de honden dus heb een redelijk goede indruk over de staat van dit bos.

Nadat ik aangaf het niet eens te zijn met het blessen van veel bomen verzocht ik om een tweede ronde met ook een boomdeskundige van het B-team en met ambtenaren van de gemeente .Deze tweede ronde vond plaats op 13 juli. Ook bij deze ronde kwam naar voren dat naar het idee van het B-team (te)veel bomen waren geblest en dat een onafhankelijk advies dan toch wenselijk was om een meer objectieve uitgangssituatie te krijgen (De slager die zijn eigen vlees keurt ). Kort daarna op 19 juli begon de kap, 4 dagen na het verstrijken van het officiële broedseizoen. Waarom die haast, bomen lopen niet weg en een objectieve beoordeling was dan ook nog mogelijk geweest.

Helaas, als een razende zijn in drie en een halve week ongeveer duizend bomen gekapt, en een puinhoop van op elkaar gegooide stammen en takken is het resultaat. Hier is gesloopt zonder respect van de natuur, verwoesten van rododendrons en andere struiken , geknakte toppen van kleinere bomen , basten van bomen eraf gereden , gaten in de bosgrond geslagen, kortom een voorbeeld van hoe dit dunnen juist niet moet.

Oorzaken : gebrek aan regie door de gemeente, geen controle tijdens het kappen, geen criteria waarom onderhoud moet plaatsvinden na 10 jaar, goede inventarisatie vooraf met duidelijke uitgangspunten. Wellicht dat ook financiële redenen een rol gespeeld hebben alleen dat is lastig om boven water te krijgen.
Misschien dat gemeenteraadsleden hier vragen over gaan stellen. Wie is de lachende derde, dat laat zich wel raden. Wie is de grote verliezer, de natuur en wij als omwonenden.

Minder CO2 opslag , minder fijnstof die wordt afgevangen , meer geluidsoverlast en fijnstof van de A 58, die in de komende jaren van 4 naar 6 banen wordt uitgebreid. Weer een voorbeeld dat groen praten iets anders is dan groen denken en handelen.

Jan Hes