Bestuursvergadering 20 augustus 2018

Verslag bestuursvergadering 20 augustus 2018 ter huize Hes

Door het mooie weer kunnen we buiten zitten.
Aanwezig, Victor, Hans, Harrie, Jan Heesters ,Rob, Janh
Marieke Alberts wordt vanuit gemeente aanspreekpunt B team, tel nr 013 5310678
We zullen haar bellen om kenners te maken , evt uitnodigen voor alg ledenvergadering?
Filosofie avond is ondertussen geweest, filosofie college door Peter van Elshout, uitgebreid overzicht van filosofen in de tijd daarna zeer geanimeerde discussie, grote opkomst.
Bieb Goirle met Jolanda v Leest, gezellige nazit aan de bar van CC Jan van Besouw.
Overzicht proces zaken, Regte Heide minder validen pad en Klooster Nieuwkerk , waar rechter heeft aangegeven vooralsnog geen uitspraak te willen doen, drie partijen al met elkaar aan tafel gezeten geen ongunstige ontwikkeling, Naalden wil meewerken.
Over Fietspad het volgende, Rob is op laatste moment naar rechtbank Breda gegaan om pro forma bezwaar te maken, dit mede onde tijdsdruk.
Bert Schellekens , als wethouder nu in functie kan in november bij algemene vergadering zijn visie geven over biodiversiteit en zijn rol daarin.
Zuidrand, Hans/Rob,Victor ,
deel populieren kap niet tegen te gaan, wel streven naar maximale compensatie.(Trekproef populieren)
Oeverzwaluw rand , berekening nu via de gemeente, wel al plaats bepaald.
Rob, Victor vergunning aanvragen bij gemeente , plan al wel qua financiën rond.
Jan heeft mail beantwoord van Stijn van Berkel ivm insecten sterfte en wat gemeente zou kunnen doen.
Brief naar Jan Baan verstuurd ivm mindervaliden pad, nog geen duidelijkheid wat er gaat gebeuren. Hoe lang gaan we wachten op wat er gaat gebeuren?
Overlag geweest met Steengoed Goirle , eventueel samenwerking met B team .
Fons Smit is aanspreekpunt.
Jan Hes heeft vergadering Bakertand bijgewoond, ivm eerste plan schets.
Belangrijkste struikelblok is Prima Gas en aantal auto,s die in en uit de wijk gaan.
Yannick neemt beheer website over, Wel nog te bespreken wie de website gaat “vullen”
Victor gaat verder in werkgroepen/bestuur en Bart heeft Anjo Roorda voorgesteld als mogelijke opvolger, besprekingen volgen en Anjo komt langs bij Algemene vergadering.

Nog te bespreken: Overleg Turnhoutse vennen, Lierman de Kempen, nav Bels Lijntje overleg.
Excursies B team
Afscheid van Victor, moment kiezen en waardering voor al zijn inzet.