Bestuursvergadering 5 maart 2018

Verslag bestuursvergadering 5 maart 2018 bij jan Hes

Aanwezig Hans,Han,Victor,Harrie,Rob,Jan H
Afwezig wegens griep Jan Heesters

Wim de Jong van BL wil graag contact met B team over Leyvennen , te ontwikkelen landgoederen . Wim is tegen het huidige plan en wil met B team en Gemeente Goirle overleggen ,hij is tegen de ontwikkeling van 3 landgoederen.
Victor,Hans Rob gaan hiermee verder.

Leenders is projectontwikkelaar voor landgoederen, wil nog gesprek met b team.

Algemene ledenvergadering wordt verschoven naar 19 maart, nog rond te mailen.
Bestuursvergaderingen 2018 op 16 april
12juni
20 augustus
13 november
Han is coordinator voor stukjes GB, heeft al eerder artikelen geschreven en kies wijzer komt eraan! Hans schrijft artikel over huis-sperwer.bij hem thuis.
Ook voorstel om column Paul v Est in Tilburgse koerier te plaatsen in GB.
Rondleiding voor gemeente Ambtenaren : 12 april Rob en Hans, 13 juni Victor
Tijdstip tussen ½ 1 en ½ twee
al mail naar Madelon v,d Ven gestuurd
24 maart rondleiding de Hoevens, Harrie zorgt voor fles wijn, al mail gestuurd voor aankondiging, weinig enthousiasme nog.
Victor doet verslag van bio toren, locatieTijvoort of langs Bels Lijntje Riel
Begroting al ingediend, 15000 geschat, bedrijven kunnen in toren nestkasten kopen voor sponsoring.
GOB, groen ontwikkel fonds Brabant kan ook meedoen.
Opvolgen Victor als voorzitter, in brede kring zoeken, Victor zal functie omschrijving mailen, waarom geen vrouw en wie dan?
Harrie wil alleen aanblijven als penningmeester , moet wel voor financieel jaarverslag zorgen, commissies moeten financieen melden aan Harrie.
Paul v Est is penningmeester werkgroep groen Goirle en zal financieel
verslag opstellen , mede omdat er gemeente subsidie is.
ook verstandig om onafhankelijke kas controle cie te vormen.
Wat te doen als er geld over is bij groen Goirle.
Secretaris doet meeste in /uitgaande maailwerk en aankondigingen
Yannick van communicatie werkgroep kan website beheren die wel wat aangepast zou kunnen worden.
Werkgroepen moeten jaarverslag inleveren , evt ook op website.
Hierna volgt discussie over wel of niet procederen tegen plan Nieuwkerk.
Met name op aantal parkeerplaatsen.Wat willen we bereiken met procedure?
Belangrijkste waarschijnlijk vertragen en laten zien dat er meegekeken word.
Gemeente moet zich houden aan overeenkomst, NB is privaat rechtelijke overeenkomst, Naalden houdt zich niet aan compensatie regeling
Onderzoek naar zeldzame soorten moet nog wel uitgevoerd worden.
Nieuwe gemeenteraad ook informeren.Procedure zal worden opgestart, Rob en Hans .

Rondleiding met gemeente van terrein huis in de Bocht 12 maart. Rob en Hans doen mee.

Rondvraag: Han :vraagt aandacht na discussie over Oostvaardersplassen , met name om de filosofische discussie wat natuur is en hoe dit in verhouding staat met de mens. Rentmeester,Partner,Gaija theorie, natuur als zelfstandig fenomeen..
Zou thema kunnen zijn voor 2018, uitnodigen natuurfilooog, Bas Haring, Mathijs Schouten.
Victor: wet Natuurbescherming, cursus te volgen 2 dinsdag avonden begin Juni
Harrie:aanvulling op Fokkemast
Hans: kappen van treur wilg bij melkweg, zonde van deze mooie boom, welk beheer??welke goedkeuring
Rob en Jan : geen vragen.

Einde vergadering 22.20 uur, iets uitgelopen dus.