De oeverzwaluw gedijt goed in Goirle

De oeverzwaluw gedijt goed in Goirle
Photo by Julian / Unsplash

In samenwerking met de gemeente zijn er in de loop der jaren op 2 plekken in Goirle oeverzwaluwwanden verrezen. De eerste werd gebouwd aan de Oostplas. Inmiddels is dat al weer 9 jaar geleden. In de eerste jaren werd deze wand als broedplaats niet in gebruik genomen. Wat was hier de reden van, immers zagen we boven de plas wel oeverzwaluwen vliegen? Zou de directe omgeving te begroeid zijn? Nadat we als biodiversiteitsteam bij de gemeente hadden voorgesteld om de wand kaal te zetten, is de gemeente aan de gang gegaan om diverse bomen weg te halen en alle riet- en wilgenopschot aan de waterkant vóór de plas, weg te snoeien.

De wand na de werkzaamheden

Zwaluwen hebben een vrije aanvliegroute nodig en bomen in de directe omgeving geven verontrusting omdat dit potentiële plekken zijn vanwaar roofvogels kunnen aanvallen. Prompt het jaar daarop werden alle 39 nestgaten in de wand in gebruik genomen om te broeden. Sinds dat moment wordt de wand elk jaar bezet.

Dit brengt wel met zich mee dat er jaarlijks werk aan de winkel is. De zwaluw graaft in de wand een gang op armlengte. Aan het einde van deze gang maakt de zwaluw zijn nest. Het jaar daarop  verlangt de zwaluw dat hij dit ritueel kan herhalen. Dit betekent dat alle nestgaten jaarlijks weer gevuld moeten worden.

Doorgeschoten riet en wilgen

Voor komend jaar moet er bij de wand aan de Oostplas aanmerkelijk meer gebeuren. Het riet en de wilgen aan de voor- en zijkant zijn danig doorgeschoten. Met medewerking van de gemeente gaan we deze klus klaren voor het beste broedresultaat volgend jaar!

De tweede wand, van 40 meter met 180 nestgaten, is verrezen aan de Westplas, ook wel Surfplas genaamd. Die wand is 4 jaar geleden, in succesvolle samenwerking met de gemeente als onderdeel van de realisatie van de nieuwe wijk, daar geplaatst. Voor de oeverzwaluwen was deze plek een historische broedlocatie. Al vanaf 1978 werd er in de steile oeverkanten van deze ontgrondingsplas gebroed. Met het afvlakken van de oevers van zowel de Oost- als Westplas in latere jaren, verdween deze soort uit de gemeente Goirle. Maar nu is de oeverzwaluw weer terug als broedvogel dankzij deze twee wanden op 2 locaties met een totale lengte van 55 meter. Het gereedmaken van de nestgaten in de wand van de Westplas gebeurt jaarlijks in maart met hulp van de bewoners van de aangrenzende wijk.

Zwaluwwand Surfplas

Het aantal bewoonde nesten wordt jaarlijks door het B-team geteld en opgenomen in het bestand van kolonievogels bij SOVON (Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland). Zo levert Goirle ook zijn bijdrage aan de monitoring van deze bijzondere soort als broedvogel van Nederland.