De oeverzwaluw kan weer terecht aan de Westplas

De oeverzwaluw kan weer terecht aan de Westplas

Voorbereidingen

Honderdtachtig nestgaten in de betonnen oeverwand aan de oostkant van de plas dienen elk jaar opnieuw met schoon zand te worden gevuld om de oeverzwaluw kans te geven hun nesten in het zand te graven. Deze klus wordt elk jaar door een bewonersgroep uit de straat met de gelijkluidende naam Oeverzwaluw, vrijwillig uitgevoerd. Dit jaar is ruim voor de komst van deze bijzondere vogelsoort met het schoonmaken en vullen van de nestgangen begonnen. 

Op zondag 3 maart waren Berty, Fred, Andy en nog zes andere bewoners al vroeg met zand en schep in de weer.  Storende begroeiingen rondom de wand werd verwijderd en de nestgangen achter de gaten werd met schoonzand afgevuld.  Vanaf de drie hangsteigers waarvan er twee door de groep zelf werden geleverd was het werk rond het middaguur geklaard. Het slimme gereedschap, een gatenboor en een zandpomp, dat voor deze klus speciaal door Fred werd bedacht maakte het werken een stuk gemakkelijker.

De eerste oeverzwaluwen zijn ons land maar net binnengevlogen en kunnen dit jaar weer volledig terecht daar aan de Westplas van Goirle.
Het Biodiversiteitsteam bedankt, mede namens de oeverzwaluw, de genoemde bewoners voor het geweldige werk dat weer door hen is verricht om deze soort voor Goirle te behouden.

Korte biologie van de Oeverzwaluw (Riparia riparia)

Deze soort heeft een voorkeur voor zandige oevers met steile kanten langs rivieren en afgravingen. Hun verspreiding strekt zich uit over heel Europa, noordelijk Azie en Noord Amerika. De vogels zijn hier tot in september waarna ze wegtrekken om te overwinteren aan de oostkant van zuidelijk Afrika en na de winter zien we de eerste vogels eind maart weer terug.

Oeverzwaluwen zijn kolonievogels, ze nestelen in sociale groepen. Dit biedt extra veiligheid tegen belagers als sperwers en boomvalken. Hun nestgangen worden elk jaar opnieuw in het zand gegraven. De horizontaal gegraven gangen kunnen wel tot 1.20 diep zijn. Eind april/begin mei worden 4 of 5 eieren gelegd in een nestje van stro en veertjes. Na 15 à 16 dagen komen de nog blinde kale jongen uit het ei. Beide ouders voeren de jongen die na ongeveer 20 dagen uitvliegen.  Doorgaans beginnen de ouders hierna nog met een tweede broedsel waarvoor ze opnieuw een nestgang graven.  

Oeverzwaluwen leven van kleine vliegende insecten, voornamelijk muggen en vliegjes die ze boven wateroppervlakken uit de lucht scheppen. Daarmee levert hij ons een dienst tegen insectenplagen.