De oeverzwaluwen van de surfplas

De oeverzwaluwen van de surfplas

De bewoners van de Oeverzwaluw maken de wand voor het nieuwe broedseizoen in gereedheid maar krijgen hierbij graag hulp.

Speciale wand

Oeverzwaluwen broeden in zelf gegraven tunnels in het zand van oeverkanten en zandhopen. In Goirle e.o. zijn die niet of nauwelijks te vinden. Toch zijn oeverzwaluwen jaarlijks terugkerende vogels die in Goirle broeden. Dit is te danken aan de twee betonnen keerwanden aan de Oostplas en de Surfplas waarin gaten zijn uitgespaard om oeverzwaluwen nestelgelegenheid te bieden.

Jaarlijks onderhoud

In de met zand gevulde gaten boren de vogels hun nestgangen. Er zijn maar liefst 180 gaten die jaarlijks bijna allemaal door de vogels worden bezet om er met succes hun jongen in groot te brengen. Dit vergt jaarlijks onderhoud omdat de gangen na gebruik als nestplaats ongeschikt zijn geworden voor een volgende keer. Elk nieuw broedseizoen dienen de gangen met de hand te worden opgevuld met zand zodat de vogels daarin nieuwe nestgangen kunnen boren.

Speciale steigers

Omdat dit noodzakelijk is om deze bijzondere soort in de gemeente te behouden organiseert het B-team samen met enkele bewoners van de wijk Boschkens-West elk jaar een ochtend om samen de klus te klaren. Dit jaar is a.s. zondag de hiervoor de gekozen dag. Vorig jaar bleek het fijn te werken om staand op een speciale hangsteiger het zand in de gaten te proppen. Dat bracht de bewoners ertoe om nog twee van die steigers te laten maken zodat het dit jaar nog vlotter zal gaan. De zwaluwen verwachten we eind van deze maand terug.

We starten zondag 19 maart om 9:30 bij de wand, bereikbaar vanaf de Oeverzwaluw, en hopen voor 13:00 klaar te zijn.  Iedereen die mee wil helpen is dan van harte welkom.