Ecoduct over Turnhoutsebaan

Ecoduct over Turnhoutsebaan

De start voor de aanleg van een faunapassage tussen Gorp&Rovert en de Regte hei/ Nieuwkerk is met het planten van een eik gisteren symbolisch gestart. De gunning voor het ecoduct is gegaan naar een aannemingsbedrijf uit Goirle. Het B-team Goirle-Riel heeft in het voortraject bijgedragen aan de formulering van het programma van eisen voor de opdracht door de gemeente. Ook later, bij de aanbesteding, is ze van dienst geweest met adviezen aan de aannemer. Het monitoren van het gebruik van de passage door dieren is een van de aspecten die door het B-team is ingebracht evenals het integreren van een vleermuizenkelder in het kunstwerk. Het is zeer verheugend dat beide ook werkelijk zullen worden gerealiseerd. Met de start van de bouw zal volgend voorjaar worden begonnen.