Een scholekster in het struikgewas ?!

Een scholekster in het struikgewas ?!
Bosrietzanger - commons.wikimedia.org

Op zaterdag 30 mei was het Natuurlab weer van start gegaan. Toen we buiten op het veld stonden om te beginnen, werden we voor een raadsel gesteld: hoorden we vanuit de struiken het geluid van een scholekster? Tussendoor hoorden we ook nog wat geluiden van mezen en de alarmroep van een merel. Aangezien scholeksters niet in struwelen broeden maar op open akkers, moest hier iets anders aan de hand zijn.

In de vogelwereld komen verschillende imitators voor. De spotvogel heeft er zelfs zijn naam aan ontleend, maar spreeuwen hebben er ook een handje van. Een minder bekende maar zeker niet minder goede imitator is de bosrietzanger. Deze heeft zijn territorium momenteel in het elzenstruweel langs de bochtige sloot achter de werkschuur. De bosrietzanger doet zijn naam eer aan: dit bruingekleurde zangvogeltje houdt zich op in de nabijheid van bos én riet. Qua uiterlijk is deze soort nauwelijks te onderscheiden van de nauw verwante kleine karekiet. Alleen kan deze met zijn zang niet tippen aan de bosrietzanger, en kom je bovendien tegen in nattere rietkragen zonder struweelbegroeiing.

De bosrietzanger is eind mei als een van de laatste trekvogels terug in zijn broedgebied. Dat is niet uit luiheid. Dit kleine vogeltje heeft er dan een trektocht vanuit zuidoostelijk Afrika opzitten. Onvoorstelbaar dat deze dieren kort geleden de Sahara hebben overgevlogen! De bosrietzanger bij ons aan de Rielsedijk
zal in zijn overwinteringsgebied ongetwijfeld imitaties hebben geleerd van Afrikaanse vogeltjes. Zo kan het voorkomen dat we in Riel zomaar geluiden kunnen oppikken van vogels uit Zuid-Afrika of Mozambique...

Voor meer nieuws over de NatuurLab middag in het Groene Bos
kunt u hier verder lezen.