Excursie zwaluwenwerkgroep Goirle en Riel

Excursie zwaluwenwerkgroep Goirle en Riel
Kap van de zwaluwentoren in productie

Bezoek aan de locatie voor een zwaluwentoren

Vrijdagochtend 8 januari troffen Bart, Jac en Victor elkaar in De Tuin in Goirle om van daaruit te fietsen naar de plaats waar een speciale toren zal verrijzen voor zwaluwen en vleermuizen. Het plan voor een zwaluwentoren is door het B-team in 2019 gelanceerd en met de gemeente is overeengekomen dat het een plek kan krijgen bij de plas langs de Leij aan de Poppelseweg. Onderweg stopten we even langs de Poppelseweg omdat we dachten ringmussen te zien. Het bleken huismussen te zijn in gezelschap van spreeuwen. Dit stukje Goirle ter hoogte van de voormalige douanewoningen ligt nu weggedrukt tussen de weg en het industrieterrein Tijvoort. Het laat nog restanten zien van het verleden: een oude eik, een restant van een oude beukenhaag en een doodlopend landweggetje. We zagen daar: Huismus, Spreeuw, Houtduif, Merel, Roodborst, Heggenmus, Koolmees en Vink.

Zwaluwentoren in productie

Vogelrijke plek

De plas bleek een vogelrijke plek te zijn voor watervogels. Er zaten wilde eend, krakeend (paartje), grote zilverreiger, meerkoet en waterhoen op de plas. Langs de Leij op een akker zat een blauwe reiger. In de bomen zaten koolmees, putter en vink. We liepen door de Nobelstraat het industrieterrein op om de plekken te zien waar huiszwaluwen het afgelopen jaar hebben genesteld. In totaal telden we 11 plaatsen waar nog oude nesten of afdrukken daarvan onder dakranden te zien waren. Aan een woning in de Hemeltjes telden we 7 nesten. De andere betroffen
enkele nesten onder overstekende dakranden.

Holenbroederskast voor de zwaluwentoren

Breehees

We fietsten met een omweg terug naar Goirle om langs oude bekende nestplaatsen te fietsen. Bekende nestplaatsen van steeds 1 nest onder de dakrand zagen we op de volgende adressen: Poppelseweg 11, Eerste Schoor 2 en 4. Verderop stopten we bij Breehees 2a. waar nog een 6 tal oude nesten aan de gevel te zien waren. We ontdekten ook nog onder de nok overstek van Eerste Schoor 2 een slaapplaats van boomkruipers. Te herkennen aan de vele kalkstreepjes tegen de muur onder. Ze slapen daar als een kluitje bij elkaar gepropt. Bij het bruggetje over de Leij waar nog niet zo lang geleden een stal vlak langs de beek stond, zagen we een nog waterhoentje het water inschieten.

Via Breehees fietsten we over de Watermolensteeg huiswaarts. Net in de bocht van de Leij achter het Havepterrein liet een IJsvogel zich nog mooi zien met een gevangen visje in zijn bek. De honderd jaar oude populieren op die plek waren toen al geveld en geruimd. Een kenmerkend beeld van Goirle voorgoed verdwenen. Een trieste conclusie van een verder leuk vogelfietstochtje.