Gasunie en de eiken aan de Oude Spoorbaan

Gasunie en de eiken aan de Oude Spoorbaan
Nieuwe aanplant ter compensatie van de kap

In de Nieuwsbrief van winter 2017 schreef ik over de voorgenomen kap van eiken aan de Oude Spoorbaan. De bomen zouden worden gekapt voor inspectiewerkzaamheden aan de gasleiding die onder de weg loopt. Ons pleidooi om de bomen niet zomaar te kappen vanwege de grote waarde die zij vertegenwoordigen voor algehele biodiversiteit, had tot resultaat dat de eiken in plaats van te worden gekapt werden geknot en dat er nieuwe bomen ter compensatie werden aangeplant. Het B-team had voorgesteld om ter compensatie van het verlies aan CO2-opslag een gemengde haag aan te planten langs het nabijgelegen zandpad. Dit idee bleek in de uitvoering helaas niet haalbaar voor de gemeente en werden in plaats daarvan 4 nieuwe eiken in de laanbeplanting gezet.

Voldoende schot om te kunnen overleven

De werkzaamheden door de Gasunie werden in februari 2017 uitgevoerd en zoals afgesproken werden de bomen niet geveld maar geknot. Om te weten of ons voorstel ook daadwerkelijk tot resultaat heeft geleid ben ik in september2018 langs de geknotte en nieuwe bomen gefietst om te kijken of ze de droge zomer hadden overleefd. Tot mijn genoegen zag ik dat van de 4 eiken waar de zaag in was gezet, tenminste 3 het hebben overleefd en nieuw schot hadden gekregen. Twee eiken waren feitelijk niet geknot maar afgetopt. Die eiken lieten herstel van hun kroon zien. De eik, waarvan enkel de stam resteert, zal gezien de vele nieuwe twijgen, uitgroeien tot een knoteik: een mooie boomvorm die we in onze contreien niet veel zien.

De conclusie is dat de samenwerking tussen gemeente en het B-team hier tot succes heeft geleid. Dankzij de opzichter van de gemeente, Ed Teunissen, die op tijd contact met ons had opgenomen kon tot een werkbaar compromis worden besloten. Achteraf blijkt er met dit compromis winst te zijn geboekt bij alle betrokkenen. Het is een bewijs dat het mogelijk is bij graafwerkzaamheden t.b.v. wegen en andere infrastructuur de reguliere werkwijze aan te passen ter bescherming van de biodiversiteit. Essentieel hierbij is het specifiek benoemen van de waarde die bomen hebben voor de plaatselijke biodiversiteit. Dan kan het belang ervan tijdig wordt onderkend en gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht.

Victor Retel Helmrich