Geslaagde actie nestkasten voor de gierzwaluw in Goirle

Geslaagde actie nestkasten voor de gierzwaluw in Goirle

In het kader van het door de provincie gesubsidieerde project “Natuur in het Dorp” worden 59 gierzwaluwenkasten in de gemeente Goirle opgehangen. Daarnaast worden ook een aantal huismussen en vleermuiskasten opgehangen.  De actie werd door onze Werkgroep Groener Goirle samen met de gemeente geïnitieerd.  De organisatie was in handen van het bureau Orbis uit Oirschot.  Onze stichting werd gevraagd aan dit project mee te helpen door te bepalen waar de de kasten het meest succesvol in het dorp zouden kunnen worden verspreid. Dit kon vrij snel aan de hand van de bij ons globaal bekende plekken in Goirle waar de gierzwaluw het vaakst worden gezien, bepaald.  Bewoners uit de omliggende buurten kregen het verzoek een aanvraag in te dienen voor een gratis nestkast.  Daarbij kon men aangeven of ze bij het ophangen hulp nodig is want de kast is tamelijk zwaar en dient om minimaal 4 m aan de gevel te worden bevestigd.  Uiteindelijk reageerden 59 bewoners met een positief verzoek waarvan een 12-tal zelf de kast niet konden ophangen.  Voor die twaalf adressen is het B-team te hulp geschoten door met twee mensen het ophangen te verzorgen.

In het contact met de bewoners is gebleken dat veel mensen wel bewust zijn van wat vogels in de buurt voor hen betekent en dat men blij is met deze actie.  Om die reden kregen de bewoners van het B-team de brochure “Facsheets Gierzwaluw” (uitgave de Vogelbescherming) uitgereikt.   Daarin staat alle belangrijke informatie over deze soort vermeld.

De komende jaren zal de bezetting van de kasten systematisch worden bijgehouden door onze Stichting Biodiversiteit Goirle.  De resultaten zullen op onze site worden vermeld.

Bijgaand de perspublicatie van de start van dit project.