Gespreide bedjes voor de oeverzwaluw

Gespreide bedjes voor de oeverzwaluw

In de nieuwsbrief van zomer 2020 schreven we al over de nieuwe oeverzwaluwenwand aan de Surfplas. Die eerste zomer raakten 31 van de 180 nestgaten bewoond. Een mooi eerste resultaat, en we hopen natuurlijk dat de kolonie zich dit jaar verder uitbreidt. We gaan het zien want over enkele weken keren ze al terug van hun overwintering in de Sahel. De wand is er in ieder geval klaar voor!

Op 20 maart hebben Jac, Bas, Victor, Jan en Bart gezorgd voor gespreide bedjes. Het zand in de gaten is aangevuld zodat ze nieuwe nestgangen kunnen boren om te broeden. Alleen de planten die spontaan in enkele gaten zijn gegroeid hebben we lekker laten zitten. Speciaal voor dit jaarlijks terugkerende onderhoud heeft Michel een hangsteiger gemaakt zodat we er goed bij kunnen en de voeten droog houden.

Hopelijk kunnen we in de volgende nieuwsbrief melding maken van een tweede broedsucces. Ook de oeverzwaluwwand bij de Hoge Wal is afgelopen week weer schoongemaakt en voorzien van nieuw zand.

Meer weten over de oeverzwaluw? Kijk dan eens op deze webpagina van de Vogelbescherming.

Bart de Vries