Goirles Belang - 28 feb 2018

De werkgroep Groener Goirle is ontstaan vanuit het Biodiversiteitsteam Goirle/Riel. Wij vinden Goirle/Riel een mooie gemeente, waar het fijn wonen is. Voor mensen en huisdieren, maar nog niet fijn genoeg voor dieren en planten, voor de natuur dus. Terwijl die natuur juist de basis is waarop alles is gebouwd, letterlijk en figuurlijk.

Om de toekomst van de natuur te verzekeren, dienen er genoeg verschillende planten en dieren in goede samenhang met elkaar te zijn. Met een moeilijk woord noemt men dat biodiversiteit. Omdat steeds meer blijkt, dat de biodiversiteit in het buitengebied sterk vermindert door o.a. het gebruik van allerlei bestrijdingsmiddelen en een eenzijdig aanbod van planten en gewassen, wordt de tuin in het bebouwde gedeelte van ons land steeds belangrijker. Belangrijk voor insecten, bijen, vlinders, vogels en kleine zoogdieren, zoals egels. Maar uiteindelijk dus belangrijk voor ons eigen voortbestaan: zonder diverse natuur geen mensen. En iedereen kan daar zelf wat aan doen.

Helaas zien wij steeds vaker dat in de straten van onze gemeente een mooie groene tuin wordt “omgebouwd” in een stenen tuin. Hoewel, kun je het dan nog een tuin noemen? Graag zien wij verandering in deze trend. Ook willen we de mensen die nog wel een echte tuin hebben gaan helpen. Dit doen we door uit te leggen hoe je in je eigen tuin goed kunt zijn voor de natuur. Hoe u de natuur een handje kunt helpen.

We hebben gesprekken gehad met de gemeente en die staan achter de idee├źn van de werkgroep en ze gaan ons helpen. Samen sta je sterker! In de komende 4 jaar gaan we enkele keren per jaar activiteiten organiseren om mensen bewuster te maken van het belang van een groener Goirle. Zo is er op zaterdag 17 maart een Voorjaarsevenement georganiseerd door Groei & Bloei, Heemkundige Kring De Vyer Heertganghen en Groener Goirle. Tijdens dit evenement kunt u zaden en planten ruilen met elkaar, krijgt u informatie over de aanleg en het beheer van een tuin met voor de natuur nuttige planten. Er zijn diverse kraampjes en u kunt deelnemen aan een workshop bloemschikken. Tevens kunt u gratis een voor insecten nuttige struik bestellen bij Groener Goirle. En we delen nuttige plantjes uit, voor niets! En voor iedereen in Goirle. Ook hebben we een bloemenrijk zadenmengsel uit De Tuin voor U samengesteld. Ook al voor niets. Dat alles om Goirle groener en biodiverser te maken.

Voorjaarsevenement Goirle
17 maart 2018
11.00 tot 16.00 uur

Groener Goirle is een werkgroep van het Biodiversiteitsteam Goirle-Riel. Zij werkt samen met de gemeente en de bewoners aan een groener Goirle. Door het groen binnen Goirle en Riel te verbeteren kunnen we de achteruitgang van de natuur samen een halt toeroepen. Als er mensen zijn die graag meedenken en meehelpen, dan zijn ze uiteraard van harte welkom. U kunt dan mailen naar groenergoirle@outlook.com

Groener Goirle, Nel van Aggelen