Hand aan de schop in het nieuwe jaar

Hand aan de schop in het nieuwe jaar

n het Molenpark liggen 2 stukjes grond die we als B-team ecologisch beheren.  Met de gemeente is daarvoor een afspraak gemaakt. Het ene stuk is een klein graanakkertje aan de oostkant van het park, het andere is een bijenstrook tussen de borders ten westen van de molen. Feitelijk zijn het de enige overgebleven onderdelen van het plan dat we in 2014 als B-team in het inspraakproces hebben voorgesteld voor het vernieuwde Molenpark.

Het akkertje heeft tot doel akkerkruiden en oude graanrassen in stand te houden en onder de aandacht van het publiek te brengen. Het past binnen het geheel van molen, heemtuin en park. Vorig jaar heeft het akkertje een jaar braak gelegen met het gevolg dat het sterk is vergrast. In 2015 bloeide het welig met o.a. korenbloem, papavers en knopherik. De oude graangewassen kwamen wel tot bloei en zaadzetting maar voor de oogst was het te weinig. Muizen en mussen waren er blij mee.

Dit jaar werd besloten het akkertje opnieuw in te zaaien en is er deze winter begonnen de grond vrij te maken van gras en onkruiden. Dit weekend is met 5 man gewerkt om met de hand de grond zwart te maken.  Hiervoor werd gebruik gemaakt van spitvorken en z.g.n. “grelinettes”, een brede spitvork waarmee de grond wordt omgewoeld i.p.v. gespit.  Zodoende blijft de structuur van de grond in tact en is het beter voor het leven in de bodem.

Het was een gezellig gebeuren om zo samen de hand aan de schop te slaan als eerste activiteit van het jaar. Het werk is nog niet af, er resteert nog 1/3 deel dat we later deze winter gaan aanpakken. De datum kunt u in de activiteitenkalender vinden.