Het raadsel rondom twee bouwtorens achter de Nieuwe Leij

Het raadsel rondom twee bouwtorens achter de Nieuwe Leij

Menig keer spreek ik wandelaars of bekenden die mij vragen of ik misschien weet waar toch die twee bouwwerken aan de zuidzijde van de Nieuwe Leij voor dienen? Twee solide houten bouwwerken met één opening. Met een gedegen fundering zijn het bouwwerken waarvan verwacht mag worden dat deze daar nog jaren kunnen blijven staan. Het doet een beetje denken aan een duiventil, en niet onterecht is dat het antwoord wat ik menig keer te horen krijg. Om dit raadsel te onthullen neem ik de lezer graag mee in het verhaal waarom deze bouwwerken neergezet zijn.

Door de komst van nieuwbouw op het Havep-terrein moeten gebouwen gesloopt worden. Voordat hiervoor een vergunning afgegeven kan worden, dient eerst een onderzoek plaats te vinden naar de aanwezigheid van flora en fauna op het terrein en dus ook in de gebouwen. Wanneer dit onderzoek aantoont dat beschermde dieren of planten aanwezig zijn, zullen er tijdig alternatieven gezocht moeten worden om te zorgen dat deze soorten niet uit het gebied verdwijnen.
Als het om beschermde dieren gaat moet bij een dergelijke ‘operatie’ rekening worden gehouden met het broedseizoen om zoveel mogelijk verstoring te voorkomen. Nu heeft het flora en fauna onderzoek bij de Havep uitgewezen dat er in de oudere hallen kerkuilen leefden. De kerkuil is zo’n soort die beschermd is bij de wet.

Door de projectontwikkelaar Wilma Wonen en grondeigenaar familie Van Puijenbroek is gezorgd voor een goed alternatief in de vorm van twee uilentorens. De torens zijn inmiddels in beheer gekomen bij de uilenwerkgroep Goirle – Riel. Inmiddels wordt de kerkuil vanaf de schemer en in de nacht waargenomen in het gebied en met een beetje geluk gaan de kerkuilen de torens in gebruik nemen.

Bent u benieuwd geraakt naar de kerkuil? Trek een dikke jas en wandelschoenen aan en ga een kijkje nemen in het gebied, en luister vooral goed om het sinistere geluid en gekrijs te horen. Nu we richting het voorjaar gaan worden de uilen steeds actiever en laten ze zich beter horen. De beste plek hiervoor is het trambaantje.

Hans van der Schoot