IJsvogelwand aan de Oostplas

IJsvogelwand aan de Oostplas

Zeven mensen van het Biodiversiteitsteam Goirle-Riel verschenen op een zaterdagmorgen met schoppen en een kruiwagen bij de flat aan de Hoge wal om zich in te zetten voor het behoud van de ijsvogel in onze gemeente.

Voorkomen van de soort

De ijsvogel is een soort die het moet hebben van schoon water met voldoende kleine visjes en insecten. In Goirle vinden we deze omstandigheden in voldoende mate. We kunnen daarom ijsvogels tegenkomen langs de Leij of aan zowel de Surfplas als de Oostplas waar we hem als een blauwe schicht snel over het water zien vliegen. Om zich te kunnen voortplanten heeft deze soort steile oeverkanten nodig waarin hij horizontaal een nestpijp kan uitgraven met aan het einde ervan een nest. Helaas zijn dat soort van oeverkanten niet zomaar te vinden en dan kan het broeden uitblijven of wijken de vogels uit naar andere plekken.
Soms benutten ijsvogels de wortelkluit van omgewaaide bomen om er een
nestpijp in te graven. Dat kan alleen als er voldoende zand in de kluit zit.
Een oude omgewaaide boom langs de plas met een wel 1,5 meter hoge wortelkluit werd als ideale nestplaats ontdekt. Maar omdat het zand vrijwel geheel uit de kluit was verdwenen was het niet meer geschikt. Daarom besloot het B-team een zandlichaam tegen de kluit aan te brengen om het nestelen mogelijk te maken.

Kwetsbare soort

De ijsvogel mag een kwetsbare soort worden genoemd omdat hij in winters
met enkele dagen strenge vorst vaak niet weet te overleven. Door de dichtgevroren sloten en plassen verhongeren dan veel vogels. Nu is het wel zo dat de paar vogels die de winter toch hebben overleefd een enorme veerkracht bezitten om in de zomer wel 2 of 3 broedsels groot te brengen. In opeenvolgende jaren met zachte winters kan de ijsvogelstand zich dan weer goed herstellen. De beschikbaarheid van voldoende broedgelegenheid
helpt hem hierbij.

Victor Retel Helmrich