In beroep bij de Raad van State

In beroep bij de Raad van State
Beeldkwaliteitsplan De Bakertand

Wellicht heeft de lezer het al op een andere manier vernomen, maar mocht dit niet het geval zijn, de stichting is in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Bakertand.

Vanaf het moment dat de eerste plannen voor de bouw van deze wijk in de publicatie kwamen heeft het B-Team input gegeven op dit plan en dan uiteraard op het gebied van planontwikkeling met in achtneming van de biodiversiteit. Dat wil zeggen beperking van aantasting van aanwezige natuurwaarden en adviezen voor natuurinclusiviteit.  Het plan zag er aanvankelijk prima uit, het moest een ecologische wijk worden. Echter sluimerend is hier steeds meer vanaf gesnoept en kwamen er meer woningen in het plan waardoor steeds meer groen moest wijken. In het beginstadium werd uit onderzoek bekend dat de kerkuil in het gebied actief was en daar een vaste rustplek bezat. Dit kon door ons worden bevestigd. Ook werden sporen van een bunzing en marterachtigen aangetroffen. Door de status van deze dieren werd Bakertand BV verplicht om hier gepaste maatregelen voor te treffen. De uilenwerkgroep heeft adviezen aangedragen hoe om te gaan met het leefgebied voor de kerkuil.

Toen echter het bestemmingsplan openbaar gemaakt werd, bleek dat er geen garanties opgenomen waren om de kerkuil en de marterachtigen in het gebied fatsoenlijk te beschermen. Terwijl dit, naar ons oordeel, wel had moeten gebeuren. De provincie heeft hier een belangrijke rol in. De uitkomsten van dit orgaan ontbraken in het bestemmingsplan. Omdat zekerheden nu ontbreken en ongewis is hoe Bakertand BV om wil gaan met de bescherming van deze dieren, kan Bakertand BV in feite doen en laten wat zij willen. De stichting is daarom de mening toegedaan dat het bestemmingsplan niet eerder had mogen worden vastgesteld door de gemeenteraad, nadat de uitkomsten van het onderzoek door de provincie gevoegd waren bij het bestemmingsplan en zodoende getoetst hadden kunnen worden.

Het proces loopt op dit moment en het is nog niet bekend wanneer er een zitting komt.

Victor Retel Helmrich, Rob van Dijk en Hans van der Schoot