Jan Heesters verlaat het bestuur maar blijft actief lid

Jan Heesters verlaat het bestuur maar blijft actief lid
Jan (links) en Victor 

Jan had vorig jaar al aangegeven om na zoveel jaren, zijn bestuursfunctie te willen neerleggen omdat hij het gevoel had niet genoeg meer te kunnen bijdragen. Maar die wens werd door de andere bestuursleden toen te vroeg bevonden. De voorzitterszetel was immers nog vacant en Jans kennis en ervaring kon niet worden gemist. Maar met Anjo als onze nieuwe voorzitter kon het tijdens de laatste ledenavond toch zover komen en werd even stil gestaan bij zijn vertrek.

Victor haalde aan dat Jan met hem aan de wieg stond van onze stichting. Samen legden ze de kiem voor een biodiversiteitsteam in de gemeente Goirle door naar de wethouder te stappen en Goirlese burgers te verenigen die zich willen inzetten voor natuur en biodiversiteit. Jan heeft als plantenkenner en gedreven natuurbeschermer veel bijdragen in de meningsvorming binnen ons team. O.a. als pleitbezorger voor inheemse beplantingen in het gemeentelijk groenbeleid. Zijn actie om hiervoor aandacht te vragen door inheemse struiken als meidoorn, wegedoorn en sleedoorn uit te delen tijdens onze eerste publieksavond in het CC Jan van Besouw, was hiervan een voorbeeld. Maar ook tal van andere activiteiten, zoals de bloemenweide en gemengde haag bij de Hoge Wal, de gierzwaluwenkasten in de Oranjehof en de Kloostertuin werden door zijn inzet gesteund.

Het bestuur dankt Jan van harte voor zijn jaren van betrokkenheid als bestuurslid en hoopt hem nog vaak te blijven zien als actief lid. Als blijk van waardering overhandigde Victor namens het bestuur Jan een zaailing van een Wintereik (Quersus petraea), een zeldzame soort in onze omgeving. Deels is deze gift symbolisch gekozen want wat nu nog een boompje van nog geen 20 cm is, zal uitgroeien tot een majestueuze reus waarvan Jans kleinkinderen later zullen genieten.