Meld je nu aan voor de avond over weidevogels en de Wulp in het bijzonder

Meld je nu aan voor de avond over weidevogels en de Wulp in het bijzonder
📅
Datum: 25/4/2023
Tijd: 20.00 - 22.00
Locatie: Bibliotheek Goirle
Kosten: de toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom
Aanmelden: contact@biodiversiteitgoirle.nl

Hoe staat het met de weidevogels in Goirle e.o.?

Het B-team (Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel) houdt op dinsdagavond 25 april een lezing over weidevogels in de gemeente Goirle. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het voorkomen van de wulp.

Waarom deze avond?

Sinds 2021 heeft de Weidevogelgroep van het B-team specifiek naar de weidevogels in de gemeente gekeken. In overleg met boeren en grondeigenaren werden nesten en uitgelopen kuikens van weidevogels opgespoord en zoveel mogelijk beschermd. Hieruit blijkt dat de voorkeursgebieden voor weidevogels gelegen zijn in landbouwgebieden die van ouds geliefd waren voor Kievit, Wulp en Scholekster.

De Wulp is de grootste weidevogel in Nederland. Het is een vogelsoort die afhankelijk is van landbouwgebieden met voldoende voedsel en rust. Daarmee geeft hij met zijn aanwezigheid aan waar bodemgesteldheid en omgeving nog goed zijn. Maar de vraag is, voor hoe lang nog want hun aantallen lopen sterk terug.

Op de avond komt deze vogel uitvoerig in beeld en zal het gedrag, levenswijze, herkenning en de specifieke eisen die deze soort aan zijn voorkomen stelt, worden ingegaan. Graag wisselen we met boeren e.a. grondgebruikers en burgers onze gedachten over de bescherming en behoud van deze kenmerkende soort in onze omgeving.

Aanmelden

In verband met het beperkte aantal zitplaatsen vragen we U zich aan te melden via mailadres contact@biodiversiteitgoirle.nl