Natuurinclusief Bouwen in Goirle en Riel

Natuurinclusief Bouwen in Goirle en Riel
Voorzieningen natuurinclusief bouwen volgens het B-Team

Het goede voorbeeld

Sedert de start van het B-team in 2009 hebben we de aandacht besteed aan het geven van ruimte voor natuur in de gebouwde omgeving. Zo waren we er als de kippen bij om het braakliggende stukje grond aan de Tilburgseweg en de Kalverstraat een voor bijen in andere insecten bloemrijke weide te maken in een bebouwde omgeving. In die zelfde periode legden we contacten met de bouwers van de Oranjehof, de Geerackers en de appartementen tegen het Jan van Besouwhuis voor het inbouwen van gierzwaluwenkasten in de gevels. Het bleken acties met effect. Gierzwaluwen, mezen en mussen hebben de kasten inmiddels gevonden maar minstens zo belangrijk: ook de bouwers zijn vertrouwd geraakt met het inbouwen van kasten in gebouwen. Niet alleen voor vogels maar ook voor vleermuizen. Zo vinden we kasten ingebouwd in o.a. de gevels van basisschool De Kameleon en de Vonder en in de woongebouwen van woonstichting Leystromen.

Gierzwaluwenkast in de gevel

Compensatie voor natuurverlies

Wie nu denkt dat daarmee natuurinclusief bouwen gemeengoed is geworden heeft het helaas mis. Veel kasten zijn ingebouwd vanuit de wettelijke verplichting om te voorzien in nestel- en verblijfsruimte voor vogels en vleermuizen omdat die door sloop of verbouwing van het oude gebouw verdwenen. Hier is dus feitelijk geen sprake van natuurinclusief bouwen maar van compensatie voor verlies van aanwezige natuurwaarde.

Nieuwe woonwijk op het Van Besouwterrein

Dit gebied is onderdeel van het grotere bouwplan De Zuidrand van Goirle waartoe ook het fabrieksterrein en de villatuin van Van Puijenbroek toe behoort. Vanwege onze betrokkenheid bij de visie op de ontwikkeling van De Zuidrand worden nu natuurinclusieve maatregelen tijdens de bouw van de woningen meegenomen. In oktober van dit jaar heeft het B-team met de ontwikkelaar (NBU) van het Besouwterrein overlegd over hoe en wat er aan maatregelen genomen kan worden om het verlies aan natuur door de bouw, kan worden gecompenseerd. Op bovenstaande bewerkte foto zijn de maatregelen ingetekend. Naast dit document heeft de ontwikkelaar ook advies ontvangen voor de inrichting van het groen tussen en de tuinen en in de straat. Voor de bewoners is door ons ook nog een informatiefolder in de maak om de tuinen vogel/vlindervriendelijk in te richten. Op deze manier dragen we als Stichting voor Biodiversiteit ertoe bij dat ook onze kinderen en kleinkinderen nog van het zomerse gegier van zwaluwen en van het nachtelijk gefladder van vleermuizen in tuin en straat mogen genieten.

Zie ook de websites Bouwnatuurinclusief en Mijnvogeltuin.

Victor Retel Helmrich