Nieuwe werkgroep Zwaluwen en Weidevogels

Nieuwe werkgroep Zwaluwen en Weidevogels

Binnen het B-team is dit jaar begonnen met de vorming van een werkgroep zwaluwen en weidevogels. Drie leden (Bart, Jac en Victor) hebben het voortouw genomen om hieraan de komende jaren aan te werken met het doel de overlevingskansen van deze vogels in de gemeente te vergroten. Voor de zwaluwen betekent dit: zorg en onderhoud van voorzieningen zoals de zwaluwenwanden aan de Oost- en Westplas, de huiszwaluwentoren op Tijvoort en de gierzwaluwkasten in de wijken. Ook de monitoring van het broedsucces hoort hier bij.

Bescherming van weide- en akkervogels houdt in met boeren afspraken maken om de nesten van op de grond broedende vogels tijdens werkzaamheden als mesten, zaaien en spuiten, te beschermen. Om dit succesvol te kunnen aanpakken is contact gezocht met de Weidevogelgroep Gilze en de provinciaal georganiseerde Akker- en Weidevogelbescherming van Brabants Landschap. Sinds dit jaar hebben we ons hierbij aangesloten en zijn begonnen met het volgen van door een cursus in 3 delen over de soorten en hun beschermingsmogelijkheden.

In de gemeente Goirle zijn inmiddels een 4-tal akkers op kievitsnesten onderzocht en een flink aantal nesten zijn met medewerking van de boeren beschermd. Het vinden van de nesten op akkers, het markeren en volgen van de broedsels is een leuke en leerzame bezigheid dat alleen met een groep mensen kan worden uitgevoerd. Een verslag van deze werkzaamheden met de resultaten zal in de volgende nieuwsbrief worden gepubliceerd.

Wie zich wil aansluiten bij onze groep kan zich bij Victor aanmelden (victor@biodiversiteitgoirle.nl). Hij/zij ontvangt dan informatie over de cursus, de teldagen, excursies, bijeenkomsten enz.