Nieuws uit de werkgroep planologie

Nieuws uit de werkgroep planologie
Werkzaamheden aan de Zuidrand

De werkgroep planologie is afgelopen voorjaar betrokken bij de ontwikkeling van het Havep-terrein aan de Bergstraat en het achterliggende Leijdal. Projectontwikkelaar Wilma Wonen heeft met ons contact opgenomen, met de vraag om mee te kijken naar het stedenbouwkundig plan. We hebben verschillende adviezen gegeven om meer biodiversiteit in het plan te krijgen. De ontwikkelaar staat gelukkig open voor onze adviezen en heeft de betrokken architecten en stedenbouwkundigen 1 op 1 met ons laten overleggen. Hopelijk leggen we hiermee de basis voor een prachtige natuurinclusieve woonwijk in Goirle.

Ook een aantal zonneparken hebben onze aandacht gehad. Zo hebben we onderzoek uitgevoerd naar natuurwaarden op beoogde zonneparken aan het Gorps Baantje en de Beeksedijk en hier adviezen voor gegeven.

Tenslotte is het vermelden waard dat voor bestemmingsplan Leijoever de rechter op 7 juli een voorlopige voorziening heeft getroffen. Dit houdt in dat het woningbouwplan hier voorlopig is opgeschort totdat de rechter het plan inhoudelijk heeft beoordeeld. Op 23 september zal hiervoor een zitting zijn bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tegelijkertijd met de procedure voor Landgoed Leijvennen.