Nieuws van de werkgroep Leijdal - Zuidrand

Nieuws van de werkgroep Leijdal - Zuidrand

Als nieuwe werkgroep hebben we voor onszelf een vaste plek in de agenda gereserveerd. Iedere vierde zaterdag van de maand houden we tussen 10 en 12 een werkochtend. Uiteraard is iedereen van harte welkom om mee te doen!

Het bestrijden van Aziatische duizendknopen in het natuurgebied behoort tot een van onze doelstellingen. Regelmatig worden we tijdens het graafwerk aangesproken of dit wel zin heeft. Aan de plant worden inmiddels mythische proporties toegekend: ze weet stroombehandeling en kokend water te overleven, en groeit zelfs door asfalt heen. Toch merken we dat consequent weggraven zeker zijn vruchten afwerpt. En het is een goede manier om het hoofd leeg te maken en energie kwijt te raken.

Japanse duizendknoop (op de voorgrond) vlak bij het Trambaantje

Een andere activiteit die we hebben uitgevoerd is het herstellen van het trambaantje. Tijdens werkzaamheden en wandelrondjes was er voldoende te zien, vooral vogels. Vinkachtigen zoals putter, groenling en kneu deden zich in grote groepjes tegoed aan onkruidzaden. In het hoge gras houdt zich een klucht patrijzen schuil: een groep oudervogels met de jongen van afgelopen jaar. Een duidelijke indicatie dat deze zeldzame vogels deze zomer in het gebied succesvol hebben gebroed.

Aanplanten van robinia's langs het Trambaantje

Ook positief zijn de molshopen, die laten zien dat de mol weer in het gebied voorkomt. De mol leeft hoofdzakelijk van bodemdieren zoals regenwormen, en is dus een goede indicator dat het bodemleven zich aan het ontwikkelen is. Bij aanleg van het natuurgebied is het aantal bodemdieren sterk verminderd door het afgraven van de voedselrijke toplaag; door het rijden met zware machines is de bodem bovendien sterk verdicht. Deze verdichting kan weer teniet worden gedaan door het graafwerk van regenwormen, maar ook de mol helpt bij het luchtiger maken van de grond. Bovendien zorgen molshopen in een gesloten grasmat voor plekken waar nieuwe kruidachtige plantensoorten zich kunnen vestigen. Dus daarmee bevorderen ze de biodiversiteit.

Nel van Aggelen