Nieuws vanuit de werkgroep Zuidrand – Leijdal

Nieuws vanuit de werkgroep Zuidrand – Leijdal

De afgelopen tijd zijn we actief geweest met het planten van een gemengde inheemse haag in het nieuwe natuurgebied, dat onderdeel uitmaakt van Landgoed Gorp en Roovert. Hagen planten in ons landschap is iets dat onze voorouders al deden, maar wat helaas met de uitvinding van het prikkeldraad en de ruilverkaveling in onbruik is geraakt. Erg jammer, want een haag dient zoveel doelen: ze leggen CO2 vast, bieden beschutting tegen de wind, ze huisvesten talloze insecten, ze vormen een snelweg voor dieren zoals egels, wezels en andere kleine zoogdieren, broedgebied voor vogels etc. De haag die wij hebben geplant vormt tevens een natuurlijke afscheiding tussen (loslopende) honden op het pad en broedende eenden, fazanten en patrijzen in het naastgelegen natuurgebied.