Onderzoek naar de wulp

Onderzoek naar de wulp
Tekening: Cathrien

De wulp is een van de weidevogels die in Nederland van oudsher voorkomt. Oorspronkelijk was het een heidevogel. In 1981 telde de Vogelwerkgroep Midden-Brabant nog circa 11 broedparen op de Regte hei. Enkele nesten werden aanvankelijk buiten de heide gevonden. Sedertdien is de heide sterk achteruitgegaan als habitat voor deze soort. Nu weten we wat de oorzaak is: teveel stikstofoxide die de heide verslechtert om de jongen te voeden. Ook de algehele achteruitgang van de omringende landbouwpercelen draagt hieraan bij. De heide is voor deze soort nu leeg. De vogels die zich in de beekdalen hebben gevestigd hebben zich weten te handhaven. Maar hun aantal is sterk teruggelopen.

Het B-team vroeg zich af hoeveel paartjes nu 40 jaar later, er nog in de gemeente Goirle zitten. Met de werkgroep weidevogels van ons team zijn we dit jaar begonnen met het vastleggen van paartjes in de maand maart. Dan vindt de paarvorming plaats. Het is een tijdrovende maar boeiende aangelegenheid. We keken in de dalen van de Leijen en in het heideontginningsgebied de Rielse heide.

De resultaten zijn als volgt:
Leijdal aan de oostkant van Goirle: van Boterpad tot Nieuwkerksbaantje 6 paartjes t.w. 2 op Erica, 1 in de Goirlese weide, 1 op Breehees, 2 in de Krombeemden.
Leijdal aan de westkant: 1 onbevestigd paartje bij het Riels Laag.
Heideontginningsgebied Rielse heide: 2 paartjes.
Deze paartjes zouden allemaal succesvol hebben genesteld ware het niet dat er tal van bedreigingen zijn. Op de eerste plaats de grondbewerkingen door de landbouw, op de tweede plaats dieren en mensen die de nesten leegroven.

Nu na het broedseizoen tellen we uitgekomen jongen. Van de 6 paartjes aan de oostkant van Goirle heeft slechts 1 paartje 3 eieren doen uitkomen dankzij onze beschermingsmaatregelen . Een ander beschermd nest met 4 eieren werd
desondanks toch door mensen verstoord. Een onbeschermd nest in de Krombeemden is waarschijnlijk ook uitgekomen maar omdat die in een natuurgebied ligt hebben we dat niet goed kunnen controleren. Aan de westkant is een beschermd nest van 4 eieren ook uitgekomen.

Hoeveel jongen zijn er nu? De sterfte onder jonge vogels is altijd vrij hoog maar onder weidevogels is die uitzonderlijk hoog. Om de bovengenoemde redenen. In de gemeente Goirle weten we zeker dat uit 2 nesten er in totaal 7 jongen zijn geboren waarvan er tenminste 3 in leven zijn. Twee op Breehees en 1 op de Rielse heide. Een mager resultaat zult u zeggen maar zonder bescherming was het resultaat nul. We zullen daarom onze bescherming volgend jaar uitbreiden.