Raad van State akkoord met aanleg nieuw landgoed Leijvennen

Raad van State akkoord met aanleg nieuw landgoed Leijvennen
Photo by Tingey Injury Law Firm / Unsplash

De Raad van State heeft in haar uitspraak van 8 december goedkeuring gegeven aan het bestemmingsplan voor nieuw landgoed Leijvennen. Verschillende natuurorganisaties waren tegen het besluit van 7 juli 2019 van de gemeenteraad van Goirle tot vaststelling van het bestemmingsplan in beroep gegaan bij de Raad van State. De Raad van State heeft alle inhoudelijke bezwaren van de natuurorganisaties ongegrond verklaard. Wel moet de gemeenteraad van Goirle een zeer kleine aanpassing van de regels doorvoeren, een aanpassing die inhoudelijk geen enkel gevolg heeft voor het plan.

Landgoed Leijvennen

Landgoed Leijvennen is een ruim 15 hectare groot nieuw landgoed in de gemeente Goirle, NoordBrabant. Het nieuwe landgoed grenst aan het Natura 2000 gebied Regte Heide & Riels Laag. Naast de bestaande natuur wordt op het landgoed ruim 8 hectare nieuwe natuur gerealiseerd, waaronder een ruim 300 meter lange ontbrekende schakel in de Ecologische Verbindingszone langs de beek de Oude Leij. Tevens zal er over een lengte van ruim 700 meter beekherstel plaatsvinden: de ligging en vorm van de beek in het landgoed wordt ingrijpend gewijzigd. De ecologische- en landschappelijke kwaliteit van het plangebied en de directe omgeving wordt hiermee enorm vergroot.

Het Brabants Landschap wordt na de aanleg van het landgoed eigenaar van zowel de bestaande als de nieuwe natuur op het landgoed. Daarmee is een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam beheer en onderhoud ervan ook voor de lange termijn verzekerd. Op het landgoed worden meerdere wandelpaden aangelegd zodat het toegankelijk wordt voor bezoekers. Na de positieve uitspraak van de Raad van State zal begin 2022 met de aanleg van het nieuwe landgoed Leijvennen worden gestart.

Meer informatie is te vinden op de website van het nieuwe landgoed: www.landgoed-leijvennen.nl