Rigoureuze bomenkap

Rigoureuze bomenkap

De gemeente Goirle heeft in het vaandel staan een groene gemeente te zijn.
Helaas blijkt steeds vaker dat dit gepredikt wordt maar niet beleden. Een schreiend makend en schrijnend voorbeeld van de afgelopen drie weken. Onder het mom van dunnen werden meer dan 800 bomen verwijderd uit het bosje gelegen tussen de Dr. Keyzerlaan en De Sporenring. Geen beheer maar kaalslag en waarom ?