Spetterende gemeentelijke ambitie met biodiversiteit

Spetterende gemeentelijke ambitie met biodiversiteit

Wat een gemeentelijke ambitie! De gemeente Breda riep ontwikkelaars, architecten, beleidsmakers, ondernemers, natuurbelangenbehartigers en ecologen bij elkaar om een middag samen stil te staan bij het concept Stad in een Park.

'Stad in een park' staat voor de grote ambities van Breda met duurzaamheid en biodiversiteit en met kwaliteit van wonen in een verdichtende stad. Die ambities blijken breed aan te slaan, ook in beroepsgroepen die oorspronkelijk niet heel groen zijn. Victor en ik waren er bij, met bijna 200 anderen!

Dat concept van groen bouwen wordt in Breda bestuurlijk nadrukkelijk omarmd: wethouder De Beer vervulde een hoofdrol en burgemeester Depla rondde de middag af met veel visie, inspiratie en enthousiasme. Het is voor de gemeente de kunst, alle ontwikkelingen onder één noemer samen te brengen met maximaal effect. Diverse sprekers benadrukten hoe biodiversiteit de kern wordt (en niet meer een laat groen sausje dat nog ergens over moet): we bouwen niet meer alleen voor mensen maar voor alle soorten, ook dieren en planten. Een adviseur van TAUW vertelde hoe gemeenten aan plannenmakers betere vragen kunnen stellen: dan komen er ook betere antwoorden.

Boomkwekerij Van den Berk vertelde over de verticale stad: projecten in Eindhoven en Utrecht (‘hoe groeien de bomen tot in de hemel?’) waar woontorens worden voorzien van grote aantallen bomen en struiken. Ik heb het niet zo op gestunt met bomen maar ik bedacht wel: wat een krachtig signaal dat de wereld vergroend wordt! Rijksbouwmeester Floris Alkemade overtrof iedereen met zijn optimisme: met Panorama Nederland geeft hij een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland en laat hij zien ‘hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.’

Burgemeester Depla rondde af. Grote projecten kunnen een voorbeeldfunctie vervullen. ‘In Breda wil de gemeente het verschil maken!’ Nu is voor ons de vraag: hoe gaat de gemeente Goirle samen met ons als B-team het verschil maken?

Anjo Roorda