Steenuil, kerkuil en oprukkende boommarter

Steenuil, kerkuil en oprukkende boommarter
Gastgever Joost Mols en vrijwilliger Ad Donders houden beiden een steenuil vast

Nu het einde van het jaar nadert willen we u graag bijpraten over hoe het onze steen- en kerkuilen vergaat.

Weet u nog dat we in 2022 behoorlijk wat te doen hebben gehad met de verzorging en herplaatsing van drie wees-uilskuikens, die alleen in de nestkast waren achtergebleven nadat de ouder-kerkuil in de Sint Janskerk in Goirle was overleden? In het najaar van 2022 hebben we hier een artikel aan gewijd en gemeld dat de drie uiltjes keurig een nieuw tehuis binnen onze gemeente gekregen hadden.  Maar goed, ook wijze uilen zijn eigenwijs en jawel, één van de drie heeft Goirle definitief de rug toegekeerd. Echter, de tweede uil heeft dit jaar al gebroed (kerkuilen zijn na 1 jaar geslachtsrijp) en de derde vliegt rond in het buitengebied en heeft geen partner op de kop kunnen tikken.

Dit jaar waren er geen noemenswaardige incidenten. Door het zachte weer begonnen de kerkuilen erg vroeg met voortplanting. Eind februari begon de eileg en eind maart werden de eerste jongen geboren. Hierdoor zijn we als uilenwerkgroep eerder dan gebruikelijk op pad gegaan om de nestkasten te controleren. Ook wij zijn dan uiteraard erg benieuwd naar wat we aantreffen.

De kerkuil heeft een voortreffelijk jaar achter de rug. We hebben zelfs een broedsel van zeven uilskuikens en dat is vrij uitzonderlijk. Daarentegen verging het de steenuil minder goed. Tot onze verbazing troffen we vaker dan anders koude eieren aan en was het nest door de ouders verlaten. Daardoor bleef het broedresultaat van de steenuil achter. De oorzaak konden we niet achterhalen. Hoewel we niet veronderstellen dat de steenmarter dit op zijn geweten heeft, is de steenmarter aan een opmars bezig in het Brabantse land. De marter rooft nesten leeg.

Bovenaanzicht marterproof nestkast voor de steenuil

Omdat die steenmarter een steeds groter probleem wordt, is de nestkast voor de steenuil aangepast. Door middel van meerdere doorgangen, schotjes en een verhoging in de kast zou dit niet langer moeten kunnen. De steenmarter loopt zich nu zigzaggend vast in het gangenstelsel. Bovenstaande foto toont een bovenaanzicht van een open nestkast. Om de af te leggen weg in de kast te visualiseren is op de foto een opgerolde doek gebruikt. Met deze modificatie wordt het niet direct makkelijker gemaakt voor de steenuil, maar gelukkig is hij door zijn ranke omvang wendbaarder dan de steenmarter met zijn lange lijf.

Vermeldenswaardig is ook nog dat we ons werkgebied uitgebreid hebben met een deel van Alphen. Meer specifiek, het gebied aan de Rielse kant. Dit komt omdat Alphen al enige jaren geen actieve uilenwerkgroep meer had, maar nog wel gastgevers (bewoners die ons ter wille zijn) met nestkasten. Een aantal van deze gastgevers wil graag samen met ons de draad weer oppakken. In het kort betekent dit dat onze uilenwerkgroep inmiddels 41 gastgevers kent waar in totaal 55 nestkasten hangen.

Is bij u wellicht nog de vraag opgekomen hoeveel uilskuikens er in 2023 geboren zijn? Nu, bij de steenuil gaat het om 13 uiltjes, terwijl dit aantal in 2022 op 20 lag. Bij de kerkuil gaat het om 28 uiltjes, terwijl dit er in 2022 maar 7 waren!

Rest ons nog om wat winterse klusjes uit te voeren zoals het (ver)hangen van nieuwe kasten. Daarna gunnen we de uiltjes rust zodat zij de winter goed in kunnen gaan en zich optimaal voor kunnen bereiden op een nieuw broedjaar, met hopelijk goede resultaten.