Straatnamen in Boschkens-west : nomen est omen?

Straatnamen in Boschkens-west :
nomen est omen?

Natuurbeschermers hebben soms de neiging om te mopperen op dingen die niet goed gaan. Hoe gaat dat: je begint uit liefhebberij de dieren en planten om je heen te bestuderen. Vervolgens zie je de soorten achteruit gaan. Je ziet talloze bedreigingen die eraan ten grondslag liggen en waar je maar weinig invloed op hebt: versnippering, verstoring, vermesting, verzuring. En voor je het weet ben je zelf verzuurd.

Zo schreef ik een paar jaar geleden een zuur stukje over de straatnamen in Boschkens-West. Deze zijn vernoemd naar diersoorten die eerder nog in het gebied voorkwamen maar inmiddels zijn verdwenen, zoals kamsalamander en oeverzwaluw. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en kunnen we gelukkig met dank aan B-Team én gemeente een positievere balans opmaken. De gemeente Goirle heeft langs de oever van de Westplas (Surfplas) een grote oeverzwaluwwand aangelegd naar een advies en ontwerp van het B-Team. Meteen in het jaar na aanleg heeft zich een oeverzwaluwkolonie met tientallen vogels gevestigd in de wand. De vogels hebben daarbij de uitgespaarde openingen in de wand uitgegraven tot nestgangen. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen gemeente en B-Team.

Oeverzwaluwen zijn plaatstrouw en zullen zich naar alle verwachting komend jaar opnieuw gaan vestigen in de Boschkens-West. Alle reden dus om een keer te gaan kijken als ze in april weer uit Afrika zijn teruggekeerd. De beste plek is om vanaf de steiger aan de noordzijde van de plas te kijken met een verrekijker. Om de vogels niet te verstoren is het van groot belang om het talud van de oeverzwaluwwand niet te betreden!De volgende stap is uiteraard om de kamsalamander weer terug te krijgen in het grensgebied tussen Tilburg en Goirle. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich in de Kaaistoep, ten westen van de wijk de Blaak in Tilburg. Dat wordt nog een uitdaging gezien alle barrières zoals infrastructuur en bedrijventerrein. Desalniettemin wordt de allereerste stap genomen met de ontwikkeling van de ecologische verbindingszone Bels Lijntje (zie artikel in de nieuwsbrief). Hierin is een natuurterrein voorzien direct ten zuiden van de A58, naast het Bels Lijntje. Zo komt de terugkeer of nieuwvestiging van bijzondere amfibieën als kamsalamander, boomkikker en knoflookpad in onze gemeente een stukje dichterbij.

Victor Retel Helmrich