Struik en nestkast uitgereikt aan nieuwbouwbewoners Van Besouw

Struik en nestkast uitgereikt aan nieuwbouwbewoners Van Besouw

Een geslaagde actie in samenwerking met gemeente en bouwer!

Stichting Biodiversiteit Goirle en Riel promoot natuurinclusief bouwen bij de realisatie van nieuwbouw. Dit betekent dat tijdens de bouw rekening wordt gehouden met het vergroten van de  biodiversiteit. Meer en meer bouwers, projectontwikkelaars en gemeenten gaan hier gelukkig al in mee en bouwen nestkasten voor vogels en vleermuizen in de gevels van woningen en zorgen dat erfafscheidingen niet langer van steen worden opgetrokken, maar aangeplant met hagen. Dit is ook hard nodig omdat door hoge isolatienormen vogels en vleermuizen geen nestgelegenheid meer kunnen vinden. Hagen en planten in de tuin zorgen bovendien voor voedsel en veiligheid voor deze vogels, vlinders, bijen en insecten en dit alles geeft bovendien veel meer woongenot dan een stenen omgeving.

De wijk Van Besouw kon op dit gebied wel een plusje gebruiken en daarom heeft de stichting het initiatief genomen om hier wat voor op te zetten. Zowel de Nederlandse Bouw Unie als de gemeente reageerden positief op dit idee en met hun financiële bijdrage konden we aan de slag. Alle nieuwbouwbewoners in het bezit  van een tuin in bouwfase 1 werden uitgenodigd om hier gebruik van te maken. Van de 97 woningen hebben 69 bewoners gehoor gegeven aan de uitnodiging. Zij kregen de keuze uit 9 verschillende struiken en planten die inheems zijn en een grote bijdrage leveren voor het welzijn van vlinders, insecten, bijen en vogels. Daarnaast mochten zij aangeven of ze in het bezit gesteld wilden worden van een nestkast om hiermee de tuin te verrijken.

Op 11 maart was het zover en met de enthousiaste medewerking van Remy Tuincentrum aan de Beeksedijk in Goirle werden de bewoners daar ontvangen. Onder het genot van een lenteachtig zonnetje verliep de dag plezierig. In de ochtend kwam wethouder Fransen een handje helpen en reikte een bewoner haar struik en nestkast uit. Niet alleen struiken en nestkasten werden uitgereikt. Ook werd op verzoek advies gegeven en werden folders met nog andere tips over dit onderwerp verstrekt.

De kans dat de nestkasten voor huismussen, mezen, roodborst of winterkoning al meteen dit jaar goed bezet gaan raken, is nog niet erg groot want de wijk moet eerst zijn rust gaan krijgen en het groen in de hele wijk moet goed aanslaan. Daarentegen zal de ligging aan de rand van het natuurgebied De Vosreyt daar zeker in positieve zin aan bijdragen. De gedachte dat de vogels op veel plekken in dit deel van de wijk een broedkast kunnen gaan vinden en vlinders, bijen en insecten welkom zijn, is een fijne gedachte. Een verrijking voor de wijk en meer woongenot voor de bewoners!