Uilenjaar met ups en downs

Uilenjaar met ups en downs
Steenuiltje in een nestkast, 30 dagen oud

De uilenwerkgroep Uylenspieghel van het B-team Goirle en Riel ondersteunt de kerk- en steenuil. Voor deze uilensoorten is een landelijk beschermingsprogramma opgezet wat wordt gedragen door Brabants Landschap.

In de afgelopen maand is de werkgroep wederom actief geweest met het uitmesten van nestkasten. Wat kunnen de uiltjes er een troep van maken. Terwijl de uilen zelf niet zo kieskeurig zijn in hun nestkast, komt het regelmatig voor dat we 1 tot wel 3 vuilniszakken vol troep uit zo'n kast halen. Soms zijn kauwen de uil voor geweest en zijn er bergen vol takken naar binnen gesleept. Door het jaar heen kijken we of er kasten gerepareerd moeten worden, verhangen naar een andere plek of ter uitbreiding nieuwe kasten geplaatst moeten worden. Met zo’n 44 nestkasten in Goirle en Riel is er altijd werk. Graag willen we de kasten schoon hebben voor het nieuwe broedseizoen. Dat begint voor de kerkuilen in februari en voor de steenuil wat later.

En dan de resultaten van dit jaar. De kerkuilenouders brachten samen 25 jonge kerkuiltjes (pullen) groot, 15 pullen in Goirle en 10 in Riel. Wetende dat er in 2018 slechts 8 kerkuiltjes geboren werden, betekent dit een gigantische toename! De steenuilenouders deden het alleen goed in Goirle met 22 pullen, vorig jaar 5! Ook een forse toename hier. In Riel waren er dit jaar helaas geen broedende steenuiltjes. De kasten bleven onbewoond. 2018 was ook al slecht met maar 5 jonge steenuiltjes. Het lijkt er helaas op dat het grootste gedeelte van de populatie hier verdwenen is. De reden? Wij vermoeden dat de rattenplaag in Riel daar debet aan is. Dat wil zeggen: niet de ratten zelf, maar de (illegale) bestrijding van de ratten met gif. Dat gif wordt ook gegeten door muizen en de rest laat zich raden. Ook de bestrijding van de buxusmot in het algemeen doet vermoeden dat gif in de voedselketen is gekomen, dat via rupsen en kevers bij de steenuiltjes terecht komt. Natuurlijk is een plaag erg vervelend, maar blijf kritisch in de bestrijding! Er zijn voldoende milieuvriendelijke middelen op de markt. Hiermee worden niet alleen uilen, maar ook roofvogels en mezen gespaard voor een vreselijke dood. Je zou haast zeggen: wie wil dit nu niet?

Al met al zijn we met in totaal 47 geboortes enorm tevreden. Deze toename komt onder meer voort uit een fantastisch muizenjaar. Door de milde winter van vorig jaar was er voldoende voedsel voorradig. En dan hebben we voor de lezer nog een mooi uilenverhaaltje. “De vogels kwamen bijeen om een koning te kiezen. De arend vloog het hoogst. Maar het winterkoninkje had zich stiekem in diens veren verstopt en vloog nog net iets hoger. Terug aan de grond waren de andere vogels verontwaardigd om die list en wilden hem te lijf gaan, maar het winterkoninkje schoot in een mollengang. De uil werd aangewezen als cipier om er ook ‘s nachts op te letten dat hij niet zou ontsnappen. Maar tegen de ochtend sukkelde de uil in slaap, waarna het winterkoninkje kon ontsnappen. De andere vogels wilden de domme uil bestraffen. Deze ging er snel vandoor om zich nooit meer bij daglicht te laten zien.” *bron Brabants Landschap.

Met een welgemeende oproep om vooral bewust en terughoudend om te gaan met gif, ziet de uilenwerkgroep uit naar een nieuw broedseizoen van onze uiltjes.

Uilenwerkgroep Uylenspieghel
email uylenspieghel@ziggo.nl