Uitnodiging voor avond met informatie en debat

Uitnodiging voor avond met informatie en debat
Photo by Mirko Fabian / Unsplash

Voedselproductie met behoud van de natuur: het is heel goed mogelijk

De veelbesproken avond over ‘groene energie en landschap’ in het voorjaar krijgt een vervolg: op 9 september organiseren bibliotheek Goirle en Biodiversiteitsteam Goirle-Riel een informatie-avond over ‘voedselproductie met behoud van de natuur’. Want zoals bekende namen zullen vertellen: dat is heel goed mogelijk.

Oranje velden

In het voorjaar kleuren veel velden om ons heen oranje doordat boeren ze bespuiten met Roundup (glyfosaat) om het land klaar te maken voor het volgende gewas. Na het spuiten wordt de grond omgeploegd, waardoor het glyfosaat dieper in de grond komt. Het middel doodt alle leven op en in de grond: planten, kruiden, onkruiden, schimmels, bacterieën, wormen, aaltjes, torretjes. Het sterft allemaal een oranje dood.

Dan gaat de boer zaaien en zodra het gewas gaat groeien, worden er insectendodende giffen over gesproeid. Het resultaat: een dood land, waar geen levend wezen iets te zoeken heeft, geen insect, vogel, vleermuis, egel of zoogdier. Zo treurig ziet meer dan de helft van ons land er uit. En de giffen verspreiden zich. Vindt u het gek dat 75% van alle insecten zijn verdwenen? Dat moet toch anders kunnen.

Het kan anders

Er zijn alternatieven! Biodiversiteitsteam Goirle-Riel en Bibliotheek Goirle hebben deskundige en betrokken sprekers uitgenodigd. De spraakmakende Johan van den Hout, oud-gedeputeerde Natuur, Milieu en Water van Noord-Brabant spreekt over het beleid en de mogelijkheden op provinciaal niveau. De veelgehoorde Wim en Harriëtte van Roessel van ecologische boerderij De Regte Heijden vertellen over de praktijk, de mogelijkheden en  de moeilijkheden.

Tijdens de informatieavond gaan we ook onderling in gesprek: maandag 9 september in de Openbare Bibliotheek Goirle om 19.30 uur. De toegang is vrij. Wel dient u zich aan te melden via goirle@bibliotheekmb.nl of aan de balie van de bibliotheek. Het aantal plekken is beperkt: meld u snel aan!