Algemene vergadering 25 september 2018

Verslag algemene vergadering B- team  25 sept 2018, Amarant gebouw

Aanwezig : Piet,Jan Heesters,Hans,Anjo,Bart,Rob, Paul,Victor, Frans, Nel,Jan Hes, Anneke, Harrie

 

Victor geeft aan dat hij geen voorzitter meer is en draagtde leiding  van vanavond over aan Hans.

Anjo stelt zich voor en geeft aan evt kandidaat voorzitterte willen zijn als er in Goirle een geschikte woninggevonden kan worden. Beide partijen kunnen in de tussen tijd elkaar verkennen.

 

B team is stichting dus geen leden, in handelen wel eenvereniging, vergadering is eigenlijk bijeenkomst.

 

Filosofie avond in de Bieb te Goirle was success, groteopkomst , uitgebreide inleiding door Peter , daarnalevendige discussie, verslag staat reeds op de site.

Nel vraagt om groter verslag ivm stuk in nieuwsbrief.

Paul geeft aan dat er best een vervolg kan komen met thema Natuur en Landbouw.

Organisatie dan wel uit eigen kring , en nu anderen aande beurt om dit te steunen. Nel doet verslag van GroenerGoirle , 30 juni en 22 september  2018

Ook succesvol geweest. Vervolg 27 october Natuurlab en natuur educatie.

Victor geeft aan dat “ de tuin” nog zeker 3 jaar bljift ,hetgeen vraagt om revitalisatie.

Probleem is om nu nieuwe vrijwilligers te vinden die mee willen werken.

Motivatie was naar nul gedaald doordat tuin eigenlijkzou worden oppgeheven.

Voorstellen voor revitaliseren: Nieuwsbrief melden, helder rooster van werkzaamheden, Marije de Groot benaderen om positieve feedback te krijgen Dit enpubliciteit  eraan geven zodat wellicht nieuwe mensenwillen komen werken, Tuin dient sowieso winterklaargemaakt te worden, Geen groen meer door hek heenlaten groeien om aan te geven dat er nog steeds activiteiten plaatsvinden. Rob doet uitgebreid verslagover procedure minder validen pad, positieve publiciteitzoeken lijkt beste optie. Bezwaar intrekken is juridischbeste optie omdat de kans op winst bij de rechtbank kleinis. Rob stelt voor om positief stukje in BD te schrijvenover mindervalidenpad, meer positieve kijk  vanuit B team, waardoor minder negatieve  uitstraling.

Procedure Nieuwkerk ook besproken via Hans, anderewending doet zich voor doordat familie Naalden zichterugtrekt en de zoon van Wim de Jong dit

gaat overnemen. (Jochem de Jong). Anneke is hier blijmee. Ook meldt Hans dat Joep Verhorrevoort afscheidgaat nemen bij de gemeente. Tevens doet Hans verslagvan uilenstand in 2018 .

Jan Hes heeft kontakt gehad met Stichting Steengoed, zijwillen graag samenwerking met B team, wel goed omeerst uit te zoeken wat we ermee winnen , wat is bedreiging?

Vervolg gesprek plannen met drie mensen uit elk team.

 

Judith Meulemans wordt nieuw aanspreekpunt van de Gemeente Goirle. Samen met Frans Beurkens planningen ontwikkeling , realisatie en beheer van de Gemeente.

Voorstel om Biotoren en Zwaluwand bij de surfplas onder te brengen bij Goolse Geheimen. Victor zal plan inbrengen.

Website : Yannick zal website hoosten en nieuweprovider zoeken, Word press.

Jan Hes zal proberen beheer te doen samen met Yannick .

Open gedeelte en deel alleen voor leden, privacy beleidmoet wel besproken worden.!

Rondvraag Wat te doen met financien van GroenerGoirle?, diverse ideeen komen langs.Natuurwerkdag 3 november aanstaande,

uitleg over bestrijding van zwarte rat waardoor gif in omgeving terechtkomt.

Anneke meldt situatie rondom de tuin in Nieuwkerk

Einde vergadering waarna Victor nog korte presentatiegeeft .