Verslag gesprek Groener Goirle met de Gemeente Goirle 11 december 2018

Verslag gesprek Groener Goirle met de gemeente Goirle, 11 december 2018

Aanwezig: Madelon van de Ven , Beleidsambtenaar Milieu & Duurzaamheid bij Ontwikkelingen (haar hoofd is Janneke Bolt); Marieke Alberts, Beleidsadviseur Groen & Landschap bij de afdeling Realisatie en Beheer (haar hoofd is Simon van der Putten); Nel van Aggelen, Groener Goirle; Victor Retel Helmrich, Bestuur B team; Han Go, Groener Goirle.

Uitleg over de activiteiten van GG in 2018. Madelon vraagt foto’s van succesvol geplaatste struiken en nestkastjes om op de website en de facebook pagina van de gemeente te plaatsen. Beloofd dat te regelen.
Discussie over rol, positie en plaats van biodiversiteit binnen de gemeente. Het lijkt erop dat de gemeenteambtenaren het vooral de burgers naar de zin wil maken. Voorbeeld: als burgers klagen over overlast van plak en blaadjes die van bomen afvallen op hun geparkeerde auto’s, dan worden die bomen door de gemeente omgehaald. Nee, zegt Marieke, als er alternatieve parkeerplaatsen in de buurt zijn, dan gebeurt dat niet, we wegen belangen af. Conclusie: er is geen groene prioriteit, geen groen beleidsplan, het groene belang is arbitrair.

In de Baronielaan wordt riolering veranderd. De aannemer gaat bij bewoners, die dat willen de regenpijp afkoppelen van het riool en in tuin laten lopen. Niet duidelijk is of de aannemer ook regenton geeft en regenpijp daaraan koppelt. Indien niet, zouden wij kunnen inspringen met onze regentonactie. Tevens biedt de aannemer aan gratis stenen uit de tuin te verwijderen en deze gratis af te voeren. Wij zouden tuinadvies kunnen aanbieden. Wij benadrukken dat regentonactie alleen zin heeft bij een groene tuin. Niet doen bij een versteende tuin (water loopt dan toch in riool en biodiversiteit wordt niet gediend).
Madelon en Marieke zullen nagaan wat de plannen zijn betreffende regenpijpen afkoppelen van het riool van de afd Water en Riolering. Onze vraag is of de gemeente het afkoppelen kan subsidiëren bij bewoners (niet in de baroniestraat) die een regenton willen. We benadrukken dat een regenton alleen geleverd wordt in een groene tuin. Evt kunnen we er een tuinadvies aan koppelen. Madelon zal met Han (en v.v.) contact onderhouden over vervolgafspraken.

Teleurstellend was het gesprek over de financiën. Hun aanbod is dat we geld krijgen voor een budgetplan. Mocht het te weinig zijn, bv door meer aanvragen van bewoners, dan kunnen we opnieuw budget vragen. Wat over is van die € 12.500,- , dat gaat naar de algemene middelen. Dat wordt dus niet gereserveerd voor biodiversiteit.
Victor, als bestuurslid van Stichting De Tuin, meldt dat in een gesprek met twee wethouders gevraagd is of de gemeente de buitenrand van De Tuin van nieuw groen te voorzien. Door de droge zomer en door het weglopen van vrijwilligers door de mededeling van de gemeente dat De Tuin bebouwd wordt, is die buitenrand niet meer representatief. De wethouders hebben gemeld dat er geen budget voor is. Victor vraagt of het geld dat over is van die € 12.500,- daarvoor gebruikt kan worden. Nee, is het antwoord, er zijn verschillende potjes en dit is daarvoor niet bedoeld. Maar het komt toch ook ten goede aan de inwoners van Goirle? Nee, toch niet direct.
Conclusie: hoog budgetteren en proberen op te maken.

Marieke Alberts is niet op de hoogte van plannen voor een Biodiversiteits toren. Madelon zal haar daarover informeren en zij zullen de status van restfinanciering door de gemeente (reeds € 15.000,- sponsorgelden) en van vergunningverlening onderzoeken.