Verslag van de uilenwerkgroep Goirle en Riel

Verslag van de uilenwerkgroep Goirle en Riel
Photo by Bob Brewer / Unsplash

Het was een ‘relatief’ goed jaar voor de kerk- & steenuil

Nu de dagen korten bereidt de flora en fauna zich voor op de winter. Wij slaan de handen weer aan de ploeg om te zorgen dat de uilen deze periode zo goed mogelijk doorkomen. Wij willen u graag meenemen in het werk en de resultaten van het afgelopen jaar.

Werkzaamheden

Als in het najaar de jonge uiltjes zijn uitgevlogen en zichzelf kunnen redden met het vinden van voedsel en eigen onderdak, gaan we de nestkasten waar deze kuikens zijn opgegroeid winterklaar maken. We maken de bodem schoon en voorzien deze van een laagje houtsnippers. Ook kijken we naar de conditie van de kast. Daarmee houden onze werkzaamheden niet op, want dit is ook de tijd om nieuwe kasten op te hangen, weg te halen, te vervangen of te repareren. Pas dan zit ons werk er tot het voorjaar op.

Lentekriebels

Vroeg in het nieuwe jaar worden de uilen weer actief en volgt de balts, kerkuilen gaan hier wat eerder mee aan de gang dan de steenuilen. In april en mei worden de eieren gelegd. Ze leggen de eieren gewoon op de bodem van een holle boom of onder de spanten van een oud schuurtje. Door onder meer verstedelijking zijn dergelijke vrije broedplaatsen steeds moeilijker te vinden. Onze nestkasten worden dan ook hooglijk gewaardeerd door de uilen.

Sneeuwval

Na de hevige sneeuwval van afgelopen februari ontstond lichte paniek omdat nestkastopeningen dichtgesneeuwd waren. Er moest snel gehandeld worden. Samen met de “gastgevers” hebben we de kasten gecontroleerd en waar nodig weer toegankelijk gemaakt. Sneeuw is funest voor uilen. Buiten dit probleem worden de uilen, wanneer een laag sneeuw de aarde bedekt, sterk belemmerd in het vinden van muizen. Na enige dagen vindt hierdoor al sterfte onder uilen plaats.

Gastgevers

Gastgevers zijn mensen die zo vrij zijn om in te stemmen met de aanwezigheid van nestkasten op hun erf of in de tuin. Ze zijn voor ons van groot belang om ons werk goed te kunnen verrichten. Ook zij zijn erg benieuwd naar het broedresultaat in ‘hun’ kast. Zo kwamen we bij Jan en Annemarie de Brouwer die in het bezit zijn van een kerk- en steenuilenkast. Samen controleerden we eerst de kerkuilenkast. Helaas troffen we hier geen broedsel aan. Erg jammer omdat de kerkuil deze kast doorgaans goed weet te benutten. Enigszins ontstemd liepen we met de ladder naar de notenboom om de steenuilenkast te controleren. Tot onze grote vreugde zaten daar wel 3 jonge uiltjes in die ons met grote ogen aanstaarden. Het gemis van een broedsel bij de kerkuil werd hiermee onmiddellijk goedgemaakt. Annemarie vond het prachtig om een jong uiltje vast te houden en hiermee op de foto te gaan.

Gastgever Annemarie de Brouwer met steenuil

Broedresultaten

Benieuwd geraakt naar het broedresultaat van afgelopen jaar? Er zijn 33 steenuiltjes en 16 kerkuiltjes geboren. Een goed jaar voor beide soorten, want vorig seizoen werden er 26 steenuiltjes en 12 kerkuiltjes geboren. ‘Relatief’ goed, omdat de praktijk leert dat hooguit de helft van de kuikens het eerste levensjaar haalt. Vanwege deze kwetsbaarheid blijft uilenbescherming dan ook hard nodig.

Kwetsbaarheid

Dat uilen zo kwetsbaar zijn wordt helaas niet altijd goed begrepen. Zo worden uilen tentoongesteld bij vogelshows en op braderieën. Dit ter vermaak van het publiek. Deze uilen ontwikkelen gedragsproblemen omdat het nachtdieren zijn die dan overdag blootgesteld worden aan allerlei onwenselijke prikkels. Wat ons betreft zou aan deze kwalijke situatie een eind moeten komen!

Wij zien uit naar het volgende broedseizoen en hopen dat onze inzet leidt tot verdere verbetering van de uilenpopulatie in Goirle en Riel.