Vlinder zoekt woning!

Vlinder zoekt woning!
Photo by Justin DoCanto / Unsplash

Vlinders zijn een prachtige en onmisbare schakel in de biodiversiteit: de soortenrijkdom die we nodig hebben. Vlinders bevorderen kan iedereen! Daarom deelt Groener Goirle, onderdeel van het Biodiversiteitsteam Goirle-Riel, tijdens het Voorjaarsevenement in De Heemtuin gratis vlinderhuizen uit.

Vlinders bezoeken Goirle

Gedurende het jaar zien we meerdere soorten vlinders die op zoek zijn naar voedsel en onderdak in onze tuinen en plantsoenen. Sommige vlinders komen met koude en warme fronten naar Goirle toe gevlogen om hier te paren, eitjes te leggen en uiteindelijk te sterven. De rupsen verpoppen zich tot vlinder en zullen in het najaar met de koude golf (vorst) weer naar een warm land gaan om daar te overwinteren en vervolgens in het voorjaar weer terug te keren naar onze tuinen.
Dag- en nachtvlinders zoeken beschutting voor koude, warme of natte dagen maar ook voor rovers. Deze beschutting vinden ze in spleten, kieren, schuurtjes of onder houtstapels. Maar vlinders kruipen ook graag in een vlinderhuisje. Sommige vlindersoorten overwinteren als vlinder in Nederland en zullen dit in het vlinderhuisje doen, dankbaar voor een overwinteringsplaats.

Vlinderstruik

De vlinders leven van de nectar die de bloemen, struiken en bomen geven. Vlinders zullen uw tuin dus bezoeken als er ook iets te halen is. Om (meer) vlinders in de tuin te krijgen moet u denken aan het planten van een vlinderstruik, hemelsleutel, ijzerhard, winterheide, sneeuwbal (viburnum), judaspenning, lavendel, herfstaster, klimop, fruitbomen of –struiken. Het is een genot om de vlinders in uw tuin te zien fladderen van plant naar plant. U kunt ze ook helpen met suikerwater of rottend fruit waar ze smullen van de natuurlijke suikers die vrijkomen. Zonnestralen bieden de dagvlinders energie: u ziet de vlinder met opengeslagen vleugels de zonnewarmte opslaan. Zodra de vlinder opgewarmd is zal hij verder vliegen.

Piet van Son en Bart Kobes