Voedselbossen

Voedselbossen
Photo by Elion Jashari / Unsplash

Voedselbossen kunnen overal, ook in de bebouwde kom van Goirle

Het ritselt van de (plannen voor) voedselbossen, zeker ook in Brabant! Een voedselbos heeft niet veel ruimte nodig en de gemeente Goirle wil graag tips van ons, waar dat zoal zou kunnen. Dat kan ook binnen de bebouwde kom (die zeker in Goirle ook geldt als ‘natuur’).

Eigenlijk is een voedselbos een vorm van agrobosbouw: bomen combineren met landbouwgewassen of veeteelt. Een voedselbos bestaat uit eetbare bos- en struiksoorten. Aan een voedselbos kan een boer verdienen maar je kunt het ook beginnen als bindmiddel in een wijk (samen planten, samen plukken) of als middel voor biodiversiteit.

Een voedselbos bestaat uit vier tot zeven lagen vegetatie, bijvoorbeeld hoge bomen (de kroonlaag, zoals kastanjes en walnoten), hoogstammige fruitbomen, middelstammige bomen (zoals de hazelaar), struiken (zoals diverse soorten bessen, krenten, meidoorn) en de kruidlaag (zoals daslook, rabarber, speenkruid).

Een gelaagd bos vangt, zeker als wordt gekozen voor een hoefijzervorm, op alle lagen zon en geeft veel productie. Een voedselbos beschikt over een ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Een voedselbos scoort qua soortenrijkdom en aantallen dieren goed tot beter dan een natuurlijk bos.

En net als elk bos bindt een voedselbos fijnstof en CO2, brengt het verkoeling en houdt het grote hoeveelheden water vast in de bodem. Met meer hete, droge zomers in het verschiet moeten we vooral (voedsel)bossen planten! Goed om te weten: arme grond, ook die van een dennenbos, is heel geschikt voor een voedselbos. Meld het als je een plek weet voor de gemeente.
Literatuur: Praktisch handboek voedselbossen van Martin Crawford. Met mijn partner zet ik dit najaar de spade in de grond voor ons eigen voedselbos...

Anjo Roorda