Vogeltelling langs de Oude Leij Goirle

Vogeltelling langs de Oude Leij Goirle

Om de natuurwaarde van het beekdal aan de oostkant van Goirle beter in beeld te krijgen is het B-team begonnen met tellingen in dit bijzondere landschap dat aan de oostkant door bossen en aan de westkant door bebouwing wordt begrensd. Het is een open landbouwgebied waarin kleine stukjes natuurgebied liggen van Brabants Landschap, de Provincie en van Van Puijenbroek.

We startten om op 8 november om 9:00 vanaf het Boterpad, op de grens met Hilvarenbeek en volgden de Oude Leij naar het zuiden. Het eerste stuk ging over het zandpad tussen de Oude en Nieuwe Leij. Door de vele regens in de afgelopen maanden stonden veel weilanden langs de stroom blank. We werden vanaf de start meteen getrakteerd op een 2-tal slechtvalken die achter elkaar aanjoegen. Een van de twee liet zich nog even zittend op een paal zien. Op de Nieuwe Leij zat een paartje wilde eenden, verder bleef dit stuk van de beek leeg van watervogels. Het akkerland parallel aan de beek stond grotendeels blank. Nijlganzen en knobbelzwanen vonden juist daar hun plek.

Gelopen traject langs de Leijen

De route ging dwars door weilanden en langs akkerranden. Het water stond overal zo hoog dat het maar net of niet, Joost maakte water, met hoge laarzen te doen was. We telden alle vogels op en langs het water maar ook alle vogels die we links en rechts van de route hoorden of zagen. De Abcovense Bosjes, een elzenbroekbos, bleek een belangrijke voedselplek te zijn voor vinkachtigen. Sijsjes, putters en vinken stortten zich met honderden tegelijk op de elzenproppen.

Verder tussen de Abcovensedijk en de Beeksedijk  op de graslanden en langs de sloten was het aantal soorten laag maar we zagen wel  grote groepen spreeuwen en houtduiven. Vanaf de Beeksedijk tot aan het Trambaantje ging de route deels door de Vosreijt. Daar werden o.a. kramsvogels, buizerds en een grote zilverreiger gezien. Verderop volgden we de meandering van de Rovertse Leij naar Breehees. Watersnippen, reigers, kieviten en koperwieken en veldleeuweriken werden juist op dit deel van het traject gezien. In totaal telden we 38 soorten.

Dit traject werd gelopen door Marijke Bom, Joost van den Eerenbeemd, Marjan Engels, Jac Rindt en Victor R. Helmrich.