We gaan naar buiten, het veld in, op zoek naar Basiskwaliteit Natuur!

We gaan naar buiten, het veld in, op zoek naar Basiskwaliteit Natuur!

Na onze eerdere uitnodiging voor de deelpilots Basiskwaliteit Natuur hebben we een keus gemaakt: de vrijdagen zijn voor de meeste mensen het meest geschikt. De data zijn gekozen; lees verderop hoe je je opgeeft.

Ter herinnering: Basiskwaliteit Natuur is een concept en aanpak waarvoor de drie gemeenteraden (Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk, GHO) hebben gekozen omdat die belangrijk kunnen bijdragen aan onze doelstelling van herstel van biodiversiteit per 2030. Een maand geleden legden we de basis met tachtig(!) enthousiaste vrijwilligers in het gemeentehuis in Hilvarenbeek. In de pilot van Vogelbescherming Nederland en SoortenNL gaan we er nu in het veld vorm en inhoud aan geven.

We gaan op concrete plekken het landschap beoordelen en soorten waarnemen en vastleggen. Ons werk moet leiden tot een concrete agenda voor gemeente en grondeigenaren, hoe te zorgen dat algemene soorten algemeen blijven of weer worden. Het is een pilot, dus een experiment, met werken met vrijwilligers: iedereen draagt bij en heeft er een bijzonder boeiende en leerzame ochtend of middag aan.

De werkwijze is: je ontvangt een half uur instructie (en koffie) in het betreffende gemeentehuis, daarna gaan we op fietsafstand naar het te onderzoeken terrein en daar brengen we naar schatting twee uur door in het veld. Aan het voorbereiden van de deelpilots wordt, onder meer in de vorm van kaartmateriaal, hard gewerkt door B-teamleden en deskundigen van Vogelbescherming Nederland en SoortenNL.

Je kunt kiezen op gemeente maar natuurlijk ook op landschapstype. Je kunt naar keuze inschrijven op meer dan één deelpilot!

In Goirle gaan we het Beekdal in. We starten we vrijdagmiddag 25 augustus om 13.00 uur. Geef je op bij Hendrik Dejonckheere, hendrik.dejonckheere@gmail.com.

In Hilvarenbeek onderzoeken we het Hoevenlandschap. We beginnen op vrijdagochtend 15 september om 9.30 uur. Geef je op bij José Langens, jmlangens@gmail.com.

In Oisterwijk trekken we het Heideontginningslandschap in.We beginnen op vrijdagmiddag 22 september om 13.00 uur. Geef je op bij Ruud van der Star, vanderstarruud@gmail.com.

Vragen en suggesties kan je kwijt in een mail naar aroorda@proton.me. Lees voor meer uitleg en een verslag van de Startbijeenkomst:
https://www.boekenzijnvannu.org/post/basiskwaliteit-natuur-vleugels-voor-herstel-van-biodiversiteit

De eerste, in Goirle, is al dichtbij. We rekenen op een flinke deelname; geef je vlot op!

Hartelijke groet,


Anjo Roorda.